Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu w miejscowości Tulce.
2013-08-20
  WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO 63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184 ogłasza p i e r w s z y   u s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y         na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości   Tulce o nr geodez. 57 i powierzchni  3.400 m2, zapisanej w KW PO1D/00017703/2 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   ...
> Wnioski o stypendium szkolne dla dzieci.
2013-08-20
OGŁOSZENIE   Do 15 września 2013 roku rodzice dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo, będący uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, a także będących wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków dla upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz będących uczniami szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki mogą złożyć wnioski o stypendium szkolne dla dzieci przy dochodzie na osobę w rodzinie do 456 zł. Stypendium szkolne...
> Płatności bez faktur i konsekwencji
2013-08-14
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że rozesłał do właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje pisma z terminarzem płatności oraz numerem subkonta, na które należy ich dokonywać. Jednak z przyczyn technicznych, niezależnych od Związku, pisma do niektórych adresatów docierają dopiero w tych dniach. Wyznaczony uchwałą Zgromadzenia ZM GOAP termin dokonania pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 15 sierpnia, ponieważ jest to święto, z mocy prawa termin zostaje przesunięty na kolejny...
> Kontakt w sprawach płatności
2013-08-13
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w tych dniach rozesłał do właścicieli nieruchomości pisma z terminarzem płatności oraz numerem subkonta, na które należy ich dokonywać. Podano także numer telefonu, na który można dzwonić w sprawach płatności. Z przyczyn technicznych jego uruchomienie okazało się jednak niemożliwe. Przepraszamy i prosimy w sprawach związanych z płatnościami kontaktować się  poprzez telefon 61 624 22 22. Przypominamy, że termin płatności upływa 15 sierpnia. Zachęcamy także do korzystania z naszej strony internetowej...
> Wyprawka szkolna 2013
2013-08-09
  WYPRAWKA SZKOLNA 2013 Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 Informujemy, iż zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 818),  w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, przysługuje uczniom dofinansowanie do zakupu podręczników. Program ma na celu zagwarantowanie uczniom łatwiejszego dostępu...
Strona:[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]