Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2013/2014 zatwierdzone
2013-06-18
Dyrektorzy szkół Gminy Kleszczewo, mimo pełnego zaangażowania w zakończenie bieżącego roku szkolnego przygotowują już swoje placówki do pracy w roku szkolnym 2013/2014. Do 30 kwietnia 2013 r. byli oni zobowiązani przygotować i przedłożyć Wójtowi  Gminy Kleszczewo, który sprawuje nadzór na działalnością szkół w zakresie finansowym i administracyjnym, arkusze organizacyjne szkół – dokumenty będące podstawą  do organizacji pracy całej szkoły od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Są w nim zawarte wszystkie dane dotyczące ...
> Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
2013-06-18
17 czerwca 2013r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczewo, którego gościem był Romuald Buczkowski Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Powiecie Poznańskim. Delegat WODR przedstawił temat prowadzonego doradztwa rolniczego, które obejmuje działania w obszarze rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynku rolnego oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Wszystkim uprawnionym przypominamy, że 25 czerwca 2013 r. upływa termin składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia...
> Dofinansowanie na inwentaryzację azbestu z Ministerstwa Gospodarki
2013-05-14
Uprzejmie informuję, że Gmina Kleszczewo otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest”. Inwentaryzację przeprowadzi firma Ekolog z Poznania. W związku z tym zwracamy się do wszystkich mieszkańców o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na swoich nieruchomościach oraz udzielenie wszelkich niezbędnych informacji pracownikom firmy Ekolog. Pracownicy będą posiadali pisemne upoważnienie z Urzędu Gminy w Kleszczewie na prowadzenie w/w prac.  ...
> Program likwidacji wyrobów zawierających azbest
2013-05-14
Z dniem 15 maja 2013 roku Urząd Gminy Kleszczewo rozpoczyna procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest.   Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest uprawnione są następujące podmioty: 1)      właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej, 2)      spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 3)      jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów...
> Wycieczki do Kopalni Soli w Kłodawie oraz Wrocławia
2013-05-10
  W ramach „Akcji Lato” Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kleszczewie zaprasza na wycieczki: do Wrocławia (dnia 29 czerwca 2013r.) oraz Kopalni Soli w Kłodawie (dnia 5 sierpnia 2013r.) Szczegółowe informacje na plakatach poniżej. Informacje i zapisy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5, tel. 618 176 014, 618 176 130  
Strona:[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]