Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 07 października 2022, Imieniny: Krystyna, Marii, Marka PL EN

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo

 

Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa 3: Energia

Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność  miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo

Przedmiotem projektu była "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo". Projekt zrealizowany został w miejscowościach Kleszczewo oraz Tulce, w Gminie Kleszczewo.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie następujących prac:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej (SW oraz PFU dla węzła w Tulcach),
 • Budowa 1 zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Kleszczewie.
 • Budowa 1 zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach.
 • Zakup taboru niskoemisyjnego - 9 sztuk napędzanych paliwem płynnym.
 • Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo.
 • Przebudowa ulicy Sportowej w Kleszczewie.
 • Nadzór budowlany.
 • Kampania informacyjno-promocyjna projektu.

 

Cel główny projektu, to: Poprawa systemu transportowego na obszarze Gminy Kleszczewo poprzez zwiększenie roli transportu publicznego i niezmotoryzowanego.

Wyróżniono także następujące cele pośrednie projektu

 1. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
 2. Szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego,
 3. Zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 4. Zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych w Gminie Kleszczewo,
 5. Lepsza integracja gałęzi transportu i zwiększenie intermodalności transportowej,
 6. Niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie w pojazdach komunikacji publicznej,
 7. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zmniejszenie liczby wypadków drogowych,
 8. Lepsze zarządzanie energią,
 9. Podniesienie atrakcyjności powiatu poznańskiego i Gminy Kleszczewo jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania,
 10. Zwiększenie komfortu podróżnych,
 11. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
 12. Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na ochronę środowiska, w szczególności redukcja dwutlenku węgla w atmosferze.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu poznańskiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Kleszczewo, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Uzyskane efekty rzeczowe:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 2 szt.,
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,844 km,                                  
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” - 3 szt.,
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 202 szt.,
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 12 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” - 2 szt.,
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” - 85 szt.,
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 9 szt.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 810 szt.
 • Liczba zainstalowanych inteligent. systemów transport. - 2 szt.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 szt.

Planuje się następujące wskaźniki rezultatu w 2022 roku:

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 3 osoby,

2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 275,73 Mg CO2/rok,

4) Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 45.000 szt./rok,

5) Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 132.460 osób/rok.

 

Wartość projektu: 32 745 022,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 20 146 839,04 zł

Termin realizacji projektu: 15.09.2017 r. – 31.12.2021 r.

 oświetlony węzeł przesiadkowy w Kleszczewie

Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Kleszczewie.

węzeł przesiadkowy w Tulcach wraz z zatoką

Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami  i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach.