Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 04 grudnia 2022, Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana PL EN

GOSPODARKA ODPADAMI - ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  • Czy mogę zakupić zielony pojemnik do "zmieszanych"

Nie. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami właściel posesji jest zobowiązany wyposażyc posesję w pojemnik  do gromadzenia odpadów zmieszanych w  kolorze grafitowym, badź czarnym - takie też zapisy zostały zawarte w regulaminie obowiązującym w naszej gminie.  Pojemniki zielone muszą zostać usunięte z miejsca gromadzenia odpadów (MGO) przez ich właściciela  - najczęściej jest to firma opróżniająca dotąd pojemniki.

Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień podczas  kontroli  MGO prosimy o umieszczenie na pojemniku numeru posesji,  zgodnego z adresem w  deklaracji. 

  • Termin płatności i numer konta

Wprawdzie pierwszy termin wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów przypada już 15 stycznia, to jednak uwzględniając szczególną sytuację okresu wdrażania nowego systemu wyjątkowo w styczniu opłata może zostać wniesiona do 14 dni od otrzymania Informacji o wysokości opłaty oraz o numerze konta.   W kolejnych miesiącach opłaty należy wnosić najpóźniej 15 dnia miesiąca.  Niestety zdarzają się błedy dotyczące numeru konta. Nie należy już dokonywać wpłat na konto ZM GOAP.  Od 2022 roku organizacją systemu zajmuje się Gmina bez pośrednictwa ZM GOAP - oznacza to między innymi, że opłaty muszą być wnoszone na konto wskazane przez Gminę. Uwaga: każda osoba, która złożyła deklarację na odbiór odpadów do Gminy Kleszczewo  ma nadany własny indywidualny numer konta i tylko na to konto należy wnosić opłaty.

  • Co wpisać na przelewie

Czesto zadają Państwo pytanie co wpisać na przelewie w rubryce Nazwa odbiorcy - wpisujemy GMINA KLESZCZEWO, 63-005 KLESZCZEWO, UL. POZNAŃSKA 4.  Bardzo ważne jest także  właściwe wypełnienie rubryki Tytułem - należy w tym miejscu wpisać ODPADY  i podać jakiego okresu dotyczy wpłata, a więc np. 01/2022. Ponadto wpisujemy w tej rubryce IMIĘ I NAZWISKO osoby składającej deklarację oraz ADRES NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne.  Wzór wypełninia przelewu znajduje się w zakladce Gospodarka odpadami. 

  • Pojemniki

Pojemniki zielone lub czarne na odpady zmieszane, dostarczone przez firmę wywozową obsługującą dotąd Gminę Kleszczewo, w zdecydowanej większości są własnością firmy PUK A. Zys. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych – koloru czarnego lub grafitowego oraz na bioodpady – koloru brązowego (wskazany pojemnik zapewniający wentylację zawartości). W przypadku chęci wykupienia pojemników na odpady zmieszane (czarnych lub grafitowych), znajdujących się na Państwa nieruchomościach i nie będących Państwa własnością, prosimy  o bezpośredni kontakt z firmą wywozową PUK A. Zys, tel. 61 285 19 91. Pojemniki można zakupić we własnym zakresie, np. w markecie budowlanym lub przez Internet. Należy sprawdzić (np. pytając sprzedawcę), czy pojemnik jest przystosowany do zamontowania transpondera (chipa).

  •  Harmonogram

Harmonogramy są dostępne na  stronie  internetowej www.puk-zys.pl w zakładce „Harmonogram wywozów na rok 2022”,  jak również na stronie internetowej gminy Kleszczewo pod adresem http://kleszczewo.pl/gospodarka-odpadami

  •  Stawka i numery kont

Na etapie przygotowywania nowych ram prawnych systemu gospodarki odpadami w gminie Kleszczewo oparto się w  większości na stawkach opłat obowiązujących do tej pory w ramach  ZM GOAP.  Po podjęciu i uprawomocnieniu się uchwał określających zasady i zakres świadczeń wdrożono postępowanie przetargowe.  Po otwarciu ofert okazało się, że zaplanowane wpływy z opłat (28 zł od osoby) nie pokryją kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów w ITPOK oraz  PSZOK. W tej sytuacji Rada Gminy Kleszczewo zmuszona była do podjęcia decyzji o podniesieniu stawki do 35 zł od osoby. Jednocześnie informujemy, że zmiana stawki nie rodzi konieczności złożenia nowej deklaracji. O zmianie stawki poinformujemy Państwa pisemnie, podając jednocześnie indywidualny numer konta, na które będzie można wnosić opłaty począwszy od stycznia 2022 roku. Zawiadomienia trafią do Państwa z początkiem nowego roku za pośrednictwem sołtysów, upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo bądź pocztę tradycyjną. 

  • Odbiór choinek

Choinki stanowią odpad bio, stąd też można je, po rozdrobnieniu, umieścić w  brązowym pojemniku.  Informujemy również, iż na 11.02.2022 r.  zaplanowany został odbiór drzewek, które w tym dniu należy wystawić w punkcie gromadzenia odpadów na swojej posesji.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI ?

Najważniejsze informacje nt. gospodarki odpadami znajdą Państwo pod adresem: http://kleszczewo.pl/gospodarka-odpadami.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie kwestie związane z nowym systemem gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2022 r. szeroko wyjaśnialiśmy na stronie www.kleszczewo.pl, na portalu Facebook,  w gminnym czasopiśmie  „Samorząd”.  Podstawowe informacje zostały dostarczone bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy. Skorzystaliśmy także z przekazania informacji poprzez ogłoszenia parafialne oraz dziennik elektroniczny.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w sprawie gospodarki odpadami prosimy zgłaszać się bezpośrednio do Urzędu Gminy Kleszczewo (tel. 61 8176 033 wew. 121 lub 124, e-mail: odpady@kleszczewo.pl).

 

Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań