Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 04 grudnia 2022, Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana PL EN

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

Rada Gminy Kleszczewo podjęła decyzję o  włączeniu  do systemu gospodarki odpadami  nieruchomości niezamieszkałych - dotyczy to tych nieruchomości na których są wytwarzane odpady komunalne, ale nie zamieszkują tam mieszkańcy, a więc miejsc prowadzonej działalności gospodarczej.  To że gmina zdecydowała się objąć ten rodzaj nieruchomości systemem gospodarki odpadami nie oznacza dla właścieli  obowiązku korzystania z usług Gminy - można skorzystać ze świadczeń innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie odbioru odpadów. Warunkiem odstąpienia od systemu gminnego jest złożenie stosownego oświadczenia, które powinno wpłynąć do Urzędu Gminy najpóźniej do 29 listopada 2021 roku. 

 

W związku z pytaniami kierowanymi przez przedsiębiorców informujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawowymi wszystkie podmioty  mają obowiązek segregować odpady i poddawać je odbiorowi z wyznaczoną częstotliwością. Oznacza to, że  jest obowiązek posiadania pojemników  do gromadzenia wszystkich określonych w regulaminie frakcji odpadów i ponoszenia opłaty za ich odbiór zgodnie z wyznaczonymi terminami.  Pytania dotyczą także wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów - informujemy, iż znaczna różnica wysokości opłat jest wynikiem urealnienia kosztów wg stawek rynkowych. Obowiązująca dotąd wysokość opłat była sztucznie ograniczona błędnie skalulowanym limitem regulowanym centralnie. Zmiana, aczkolwiek dotkliwa, była konieczna.   Gmina obejmując systemem nieruchomości niezamieszkałe kieruje się intencją pomocy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemu zagospodarowania odpadów komunalnych, jednak w przypadku chęci wykonywania tego zadania we własnym zakresie (za pośrednictwem uprawnionego pomiotu prywatnego)  jest stworzona taka możliwość, po uprzednim złożeniu oświadczenia o wyłączeniu się z systemu organizowanego przez gminę. 

 

Poniżej zamieszczamy  treść obwieszczenia w sprawie możliwości wyłączenia się z gminnego systemu gospodarki odpadami:

 

Kleszczewo, 29.09.2021 r.

 OR.7001.21.2021

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami)

 

Wójt Gminy Kleszczewo

 

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i wyznacza termin do 29 listopada 2021 r. na:

 

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania,
    o których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

 

Publiczne udostępnienie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo następuje z dniem 29.09.2021 r.

 

    /-/

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów selektywnie zbiera się:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady.

 

Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań