Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 24 maja br.
2014-05-20
  Informujemy, że 24 maja br. (sobota) ZM GOAP poprzez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmował będzie na terenie gminy Kleszczewo następujące odpady: - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zużyte baterie i akumulatory przenośne - przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych - odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych. Harmonogram przyjmowania odpadów znajduje się na poniższym plakacie.    
> Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej,
2014-05-12
WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO 63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184 ogłasza    u s t n y   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y  na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanych w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:    Nr geodez. działki ...
> Ustny przetarg niegraniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 w Krzyżownikach
2014-05-12
  WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO 63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie tel. (61) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184 ogłasza  u s t n y   p r z e t a r gi   n i e o g r a n i c z o n y  na  sprzedaż  niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości  położonych  w  pobliżu  skrzyżowania  autostrady  A2 z drogą  ekspresową   S5  ( węzeł  autostradowy  Poznań  Wschód ), w miejscowości Krzyżowniki,  zapisanych    w   KW...
> Projekt nowego rozkładu jazdy komunikacji gminy Kleszczewo
2014-05-04
Przedstawiamy projekt nowego rozkładu jazdy, który jest kolejnym etapem jego dostosowywania do zmieniających się potrzeb komunikacyjnych naszych mieszkańców. Prezentowany rozkład jazdy jest kompromisem pomiędzy zgłaszanymi przez mieszkańców wnioskami, a możliwościami finansowymi gminy, przepisami wynikającymi z ustaw o czasie pracy kierowców i kompetencji poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz rzeczywistymi napełnieniami występującymi w kursujących autobusach. Bazą wyjściową do prac nad nowym rozkładem jazdy była ankieta oceniająca funkcjonowanie...
> Zapraszamy na warsztaty dla osób niepełnosprawnych
2014-04-24
        Z a p r a s z a m y dzieci niepełnosprawne i dorosłych niepełnosprawnych na warsztaty   Zapisy pod nr telefonu 618176130, 618176014 u pani Haliny Jeger, pani Anny Gołkowskiej, pani Edyty Kijak lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5.   Proszę zapisz się i przyjdź, gdyż celowa aktywność sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu.   Dotacja Wójta Gminy Kleszczewo 5990zł      
Strona:[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]