Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Poniedziałek, 10 sierpnia 2020, Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca PL EN

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w przypadku staży zakończonych po 31 sierpnia 2018 r. obejmuje:

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • karta oceny pracy dokonana po zakończeniu stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Referat Oświaty, pokój nr 13, tel. 61 8176 033 wew. 117


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W kolejności wpływu wniosków, nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
 


OPŁATY

brak 


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.


DODATKOWE UNFORMACJE

  • W przypadku, jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym terminie.
  • W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b ust.1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.
  • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
  • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
  • Odbiór decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje osobiście.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWA PRAWNA

I. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);

II. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

III. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.);

IV. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574);

V. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

 

 

Pliki do pobrania

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.