Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 09 grudnia 2022, Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława PL EN

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie zatrudni pomoc kuchenną

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

zatrudni na stanowisko POMOCY KUCHENNEJ w Zespole Szkół w Kleszczewie

 

Planowane zatrudnienie: od dnia 1 stycznia 2019 r. w wymiarze całego etatu.

 

 1. Wymagania podstawowe:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Min. Zasadnicze wykształcenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
 4. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
 5. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy kuchennej.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Dokładność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Sumienność, rzetelność i odpowiedzialność.
 4. Komunikatywność, sumienność, uczciwość, punktualność.
 5. Odpowiedzialność za realizację zadań.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Dokumenty potwierdzające staż pracy – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018.1000 ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202).

 

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 27 grudnia 2018r. na adres: Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo lub w sekretariacie szkoły, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pomoc kuchenna”.

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 61 8176011 lub 509056566).

Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły www.zskleszczewo.pl

                                                                                 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

                                                                                              mgr inż. Marzena Socha

 

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań