Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 09 grudnia 2022, Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława PL EN

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1,  art. 34 oraz w związku z art. 79 ust.1 i art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), podaję do publicznej wiadomości, że:

 

1. Dnia 28 maja 2018r. Inwestor: Lidia Figlarz-Tomczak, Paweł Tomczak, Krerowo 6,
63-006 Krerowo, zwrócił się z wnioskiem (uzup. 14.06.2018r.) o wydanie decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie tuczarni bezściółkowej na działce o nr ewid. 199/1 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo wraz z drogą dojazdową zlokalizowaną na dz. nr ewid. 199/2
w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo.

 

2. Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. W związku z postanowieniem Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19.07.2018 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożeniem przez Inwestora w dniu 26.11.2018 r. raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

 

3. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kleszczewo, organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, są odpowiednio Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

4. W  dniach od 20 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami, wyłożoną do wglądu w Urzędzie Gminy Kleszczewo (ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, pok. 6, w godzinach urzędowania tj. w poniedziałek od 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00)

 

5. W powyższym terminie każdy ma prawo do składania uwag i wniosków  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznie bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@kleszczewo.pl. Złożone uwagi
i wnioski rozpatrzone będą  przez Wójta Gminy Kleszczewo przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

6. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań