Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 29 stycznia 2023, Imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei PL EN

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 23.11.2022 r.

OR.7001.20.2022

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

 

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zmianami)

Wójt Gminy Kleszczewo

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kleszczewo od 1 czerwca 2023 r. W związku z powyższym wyznacza się termin, nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, czyli do dnia 23.01.2023 r. na:

 

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kleszczewo (tj. od 01.06.2023 r.) i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Zgodnie z art. 6c ust. 3a UCPG, w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej obejmującego odbiór odpadów komunalnych z terenu i Gminy Kleszczewo), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie jest skuteczne od 1 czerwca 2023 r., a jego odwołanie może nastąpić na zasadach wynikających z UCPG.

Dokument stanowiący:

 

 

Publiczne udostępnienie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń następuje z dniem 23.11.2022 r.

 

 

      /-/

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo

 

 

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań