Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Czwartek, 22 października 2020, Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława PL EN
Od 17 października Gmina Kleszczewo objęta czerwoną strefą obostrzeń sanitarnych

14.10.2020 r. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI GMINNE

OPUBLIKOWANO 14.03.2020 r.

AKTUALIZACJA 14.10.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 66/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 października 2020 r.

 

w sprawie :  sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

                  

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713),  § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491) oraz § 24 ust. 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758) zarządzam co następuje:

 § 1

 1. Od dnia 14 października 2020 r. do odwołania wprowadzam możliwość bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich sprawach  w siedzibie Urzędu. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie  w wydzielonej  strefie. W strefie przebywa wyłącznie osoba  załatwiająca sprawę lub osoba jej towarzysząca.
 2. Obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu, przy czym powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta w w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna.
 3. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez interesantów oraz  korzystania ze środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściu do Urzędu.
 4. Zobowiązuje się interesantów, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie do zachowania odległości od innych osób wynoszącej, co najmniej 1,5  metra.

 § 2

 1. Umożliwia się interesantom składanie pism bezpośrednio przy wejściu do budynku  Urzędu Gminy.
 2. Do odwołania umożliwia się umieszczanie korespondencji w skrzynce znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji  z Urzędem.
 3. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentacjęmożna przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej  urzad@kleszczewo.pl,  poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 4. Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi.

 § 3

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 § 4

 Traci moc Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 czerwca 2020r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

AKTUALIZACJA 05.06.2020 r.

Zarządzenie Nr 9/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie z dnia 5 czerwca 2020 r.

 

AKTUALIZACJA 01.06.2020 R.

 

Zarządzenie Nr 28/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  01 czerwca  2020r.

 

w sprawie :  sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy  Kleszczewo

                  

        Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  § 10 ust.2   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. z 2020r. poz. 491) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  30 maja 2020r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 964) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 01 czerwca 2020r.  do odwołania wprowadzam możliwość bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich sprawach  w siedzibie Urzędu. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie  w wydzielonej  strefie. W strefie przebywa wyłącznie osoba  załatwiająca sprawę lub osoba jej towarzysząca.
 2. Obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu, przy czym powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta w w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna.
 3. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez interesantów oraz  korzystania ze środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściu do Urzędu.
 4. Zobowiązuje się interesantów, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie do zachowania odległości od innych osób wynoszącej, co najmniej 2 metry.

 

§ 2

 1. Umożliwia się interesantom składanie pism bezpośrednio przy wejściu do budynku  Urzędu Gminy.
 2. Do odwołania umożliwia się umieszczanie korespondencji w skrzynce znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji  z Urzędem.
 3. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację można przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej  urzad@kleszczewo.pl,  poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 4. Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  22 maja 2020r. w sprawie  sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

AKTUALIZACJA 25.05.2020 r.

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 maja 2020r. w sprawie: sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

Zarządzenie Nr 8/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie z dnia 25 maja 2020 r.

 

AKTUALIZACJA 24.04.2020 r.

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie: sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

Zarządzenie Nr 7/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie z dnia 24 kwietnia 2020r.

 

AKTUALIZACJA 10.04.2020 r.

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 kwietnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie

Zarządzenie Nr 4/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 3/04/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. z dnia 10.04.2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zwanej dalej Zakładem

 

AKTUALIZACJA 24.03.2020 r.

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 24 marca 2020r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

 

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie z dnia 24 marca 2020r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie

 

 

14.03.2020 r.

OGRANICZENIA W WYKONYWANIU ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI GMINNE OD 16.03.2020 R. 

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

 

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

 

Zarządzenie Nr 2/03/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zwanej dalej Zakładem.

 

 

INFORMACJA dla mieszkańców dotycząca możliwości korzystania z usługi ePUAP

 

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób za pomocą Internetu.

Istnieją dwa sposoby załatwiania spraw poprzez ePUAP:

 1. Wymaga uprzednio zarejestrowania i zalogowania się do ePUAP.
 2. Nie wymaga rejestrowania i logowania do systemu ePUAP.

 Aby móc w pełni korzystać z systemu ePUAP w pierwszej kolejności należy zarejestrować konto. Założenie konta umożliwia zalogowanie się do systemu i skorzystanie z jego wszystkich możliwości np. złożenia wniosku i potwierdzenia Profilu Zaufanego, a przede wszystkim załatwienie sprawy przez Internet poprzez wyszukanie usług danego urzędu i wysłanie wniosku. Dokumenty wysyłane do urzędu i odebrane decyzje gromadzone są wówczas w skrzynce użytkownika platformy.

 Przy drugim sposobie załatwiania spraw bez konieczności rejestrowania się i logowania na platformie ePUAP należy pamiętać, że dotyczy to wybranych spraw (urząd udostępniający daną usługę decyduje czy wymaga ona zalogowania czy też nie) i jest związane z tymczasowymi instancjami skrzynek, czyli tworzone są one do obsługi danej sprawy i po pewnym czasie, ustalonym w systemie, wirtualne skrzynki są automatycznie usuwane.

Jest to metoda pracy z systemem przeznaczona jedynie dla osób, które zamierzają sporadycznie załatwiać sprawę przez ePUAP i świadomie nie chcą zakładać konta na tej platformie.

Proces załatwiania sprawy (czy to z logowaniem czy też bez logowania do systemu) zawsze rozpoczynamy poprzez wyszukanie odpowiedniej sprawy w katalogu usług udostępnianych przez urząd, następnie wypełniamy oraz wysyłamy wniosek.

Aby dokument miał moc prawną powinien być podpisany przed wysłaniem. Jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku korespondencji drogą tradycyjną – na wnioskach, które składamy w urzędach osobiście, gdzie również składamy podpisy.

Podpis odnosi się do całej treści formularza wraz z załączonymi do niego plikami.

W zależności od posiadanego podpisu wybieramy jedną z opcji: Podpis certyfikatem kwalifikowanym lub Podpis profilem zaufanym

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest narzędziem komercyjnym, można go kupić u certyfikowanych dostawców, nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Profil zaufany to produkt niekomercyjny, jest podpisem potwierdzającym tożsamość (przypisanym do konkretnego numeru PESEL) w kontaktach on-line z urzędami, czyli jest to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

 

Posiadacz profilu zaufanego ePUAP uzyskuje dostęp do funkcji:

- „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” – podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy,

- elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych.

 W celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP należy:

-  założyć konto na ePUAP,

- zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,

- udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości.

Funkcję „punktu potwierdzającego” pełni w szczególności: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na pełnienie funkcji „punktu potwierdzającego”, może być realizowane także przez inne podmioty publiczne np. za pośrednictwem banku.

 

 

gazeta
pit
Mobis Fundusz dróg samorządowych

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.

lgd trakt piastow
GOAP
Aglomeracja Poznań
PLOT Poznań
Schronisko Skałowo
ZTM Poznań
Obywatel
Fundusze UE
Powiat Poznań
UW Poznań
UMWW Poznań