Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 08 kwietnia 2020, Imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany PL EN
Koronawirus – prosimy śledzić na bieżąco informacje

24.03.2020 r. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI GMINNE OD 16.03.2020 R. DO 10.04.2020 R.

 

AKTUALIZACJA 24.03.2020 R.

Zarządzenie Nr 17/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 24 marca 2020r.

 

w sprawie : wprowadzenia  ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy    Kleszczewo

                        Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.),  oraz § 10 ust.2    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. z 2020r. poz. 491), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam od  dnia 26 marca 2020r. do  dnia 10 kwietnia  2020r. ograniczenie w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów poprzez ograniczenie dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy Kleszczewo.
  2. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej  urzad@kleszczewo.pl bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
  3. Stanowisko ds. obsługi dowodów osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie będą przyjmować interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny np. odbiór dowodu osobistego, rejestracja urodzeń i zgonów -  w miejscu wskazanym przez Wójta.

§ 2

 

  1. Pracownicy  Urzędu Gminy Kleszczewo będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.
  2. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu Gminy, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    WÓJT

/-/Bogdan Kemnitz

 

 

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie z dnia 24 marca 2020r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie

 

 

14.03.2020 r. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI GMINNE OD 16.03.2020 R. 

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

 

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

 

Zarządzenie Nr 2/03/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zwanej dalej Zakładem.

 

 

INFORMACJA dla mieszkańców dotycząca możliwości  korzystania z usługi ePUAP

 

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób za pomocą Internetu.

Istnieją dwa sposoby załatwiania spraw poprzez ePUAP:

  1. Wymaga uprzednio zarejestrowania i zalogowania się do ePUAP.
  2. Nie wymaga rejestrowania i logowania do systemu ePUAP.

 Aby móc w pełni korzystać z systemu ePUAP w pierwszej kolejności należy zarejestrować konto. Założenie konta umożliwia zalogowanie się do systemu i skorzystanie z jego wszystkich możliwości np. złożenia wniosku i potwierdzenia Profilu Zaufanego, a przede wszystkim załatwienie sprawy przez Internet poprzez wyszukanie usług danego urzędu i wysłanie wniosku. Dokumenty wysyłane do urzędu i odebrane decyzje gromadzone są wówczas w skrzynce użytkownika platformy.

 Przy drugim sposobie załatwiania spraw bez konieczności rejestrowania się i logowania na platformie ePUAP należy pamiętać, że dotyczy to wybranych spraw (urząd udostępniający daną usługę decyduje czy wymaga ona zalogowania czy też nie) i jest związane z tymczasowymi instancjami skrzynek, czyli tworzone są one do obsługi danej sprawy i po pewnym czasie, ustalonym w systemie, wirtualne skrzynki są automatycznie usuwane.

Jest to metoda pracy z systemem przeznaczona jedynie dla osób, które zamierzają sporadycznie załatwiać sprawę przez ePUAP i świadomie nie chcą zakładać konta na tej platformie.

Proces załatwiania sprawy (czy to z logowaniem czy też bez logowania do systemu) zawsze rozpoczynamy poprzez wyszukanie odpowiedniej sprawy w katalogu usług udostępnianych przez urząd, następnie wypełniamy oraz wysyłamy wniosek.

Aby dokument miał moc prawną powinien być podpisany przed wysłaniem. Jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku korespondencji drogą tradycyjną – na wnioskach, które składamy w urzędach osobiście, gdzie również składamy podpisy.

Podpis odnosi się do całej treści formularza wraz z załączonymi do niego plikami.

W zależności od posiadanego podpisu wybieramy jedną z opcji: Podpis certyfikatem kwalifikowanym lub Podpis profilem zaufanym

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest narzędziem komercyjnym, można go kupić u certyfikowanych dostawców, nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Profil zaufany to produkt niekomercyjny, jest podpisem potwierdzającym tożsamość (przypisanym do konkretnego numeru PESEL) w kontaktach on-line z urzędami, czyli jest to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

 

Posiadacz profilu zaufanego ePUAP uzyskuje dostęp do funkcji:

- „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” – podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy,

- elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych.

 W celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP należy:

-  założyć konto na ePUAP,

- zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,

- udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości.

Funkcję „punktu potwierdzającego” pełni w szczególności: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na pełnienie funkcji „punktu potwierdzającego”, może być realizowane także przez inne podmioty publiczne np. za pośrednictwem banku.

 

 

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.