Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 04 grudnia 2022, Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana PL EN

Zaproszenie do udziału w projekcie skierowanym do osób nieaktywnych zawodowo i przedsiębiorców

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. w partnerstwie z Take Capital Group s.c. Dorota Cuper Joanna Tomczak oraz firmą Korrelat Agnieszka Simon-Adamczewska serdecznie zaprasza Osoby Nieaktywne Zawodowo oraz Przedsiębiorców  do udziału w projekcie pt. „Mam pracę! Wzrost aktywności zawodowej na terenie Wielkopolski

 1. INSTYTUCJE OFERUJĄCE WSPARCIE

 

Projekt realizowany w partnerstwie:

 1. Lider projektu: Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 73b/44.
 2. Partner: Take Capital Group s.c. Dorota Cuper Joanna Tomczak, ul.  Dąbrowskiego 15 3/7, 60-838 Poznań
 3. Partner:  Korrelat Agnieszka Simon-Adamczewska z  siedzibą  Baranowo 12, 60-081 Przeźmierowo

 

 1. NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO

 

Projekt pt. „Mam pracę! Wzrost aktywności zawodowej na terenie Wielkopolski” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa  6 : Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja Zawodowa projekty konkursowe,

 

 1. CEL PROJEKTU

 

            Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 50 osób (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia poszukujących pracy i biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, defaworyzowanych na rynku pracy  zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego,  poprzez udział w kompleksowym wsparciu zawodowo-edukacyjnym obejmującym usługi rynku pracy do 31.12.2019r.

 

 1. UCZESTNICY PROJEKTU- KRYTERIA OBLIGATORYJNE

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wszystkie kryteria:

a)      Osoby  bezrobotne, bierne zawodowo,

b)      Osoby zamieszkałe  na terenie  województwa  wielkopolskiego (rozumianego wg przepisów Kodeksu Cywilnego),

c)      Osoby powyżej 29 roku życia ,

d)      Osoby o niskich kwalifikacjach - to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli wykształcenie podstawowe (szkoła podstawowa), gimnazjalne (gimnazjum) oraz ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

 

 1. FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 

 • Poradnictwo zawodowe: spotkanie indywidualne i dwa spotkania grupowe  z doradcą.
 • Kursy i szkolenia zawodowe -  tematyka ustalana indywidualnie w zależności od: potrzeb uczestnika, potrzeb zgłaszanych przez pracodawców i według zapotrzebowania na rynku pracy. Maksymalny czas trwania szkolenia- 120 godzin.
 • Staże zawodowe – wybrane zgodnie z profilem zawodowym uczestnika, trwające  do 5 miesięcy (minimum 3 miesiące).
 • Pośrednictwo pracy – zaoferowanie kilku ofert pracy zgodnych z profilem uczestnika.

 

 1. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Każdy Uczestnik projektu otrzyma:

 

 • Zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia w ramach projektu - w wysokości  najtańszego biletu środka transportu publicznego  w klasie II obowiązującego na  trasie od miejsca zamieszkania do miejsca udzielonego wsparcia,
 • Catering podczas zajęć grupowych,
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Badania lekarskie przed podjęciem stażu,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Szkolenie BHP.
 •  
 1. INFORMACJE DODATKOWE

 

Okres trwania projektu - wrzesień 2018r. -  grudzień 2019r.

Osoba do kontaktu -  Karina Sobieszek, tel. 728-806-041, 780 – 036-013.

 

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań