Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 05 sierpnia 2020, Imieniny: Emila, Karoliny, Kary PL EN

ZAPYTANIE OFERTOWE

    

Kleszczewo, dn. 16.06.2020r.

Gmina Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

tel./fax. (61) 81-76-017, 81-76-033 / (61) 81-76-184

urzad@kleszczewo.pl

www.kleszczewo.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

REGON: 631258715, NIP: 777-31-57-115

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gm. Kleszczewo
  w ramach dotacji z NFOŚiGW - program priorytetowy nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii rolniczych
  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

 1. Zakres rzeczowy robót to poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w ilości nie większej niż 50 Mg. Zbiórkę odpadów należy przeprowadzić w miejscu wyznaczonym
  i przystosowanym do zbierania tego typu odpadów. Miejsce zbierania należy zlokalizować na terenie gm. Kleszczewo lub w odległości nie większej niż 5 km od granic gminy. Ostateczny odbiorca korzyści (rolnik) we własnym zakresie spakuje
  (wg rodzajów) i dowiezie odpady we wskazane miejsce. W przypadku, gdy kwoty zaproponowane przez oferentów przekroczą dofinansowanie, różnicę będzie zobowiązany pokryć rolnik.

 

 

Informacje dodatkowe

 

 1. Do zadań wykonawcy będzie należało ponadto:
 • wygenerowanie z systemu BDO i poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
 • wygenerowanie z systemu BDO i poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie  odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
 • wygenerowanie z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów).
 1. Wykonawca będzie odbierał odpady od ostatecznych odbiorców korzyści (rolnik) zgodnie z zestawieniem otrzymanym z Urzędu Gminy Kleszczewo.
 2. Rozliczenie kosztów zadania nastąpi w formie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury, do której dołączony będzie protokół odbioru usług, z zastrzeżeniem że w przypadku, gdy kwoty zaproponowane przez oferentów przekroczą dofinansowanie, różnicę będzie zobowiązany pokryć rolnik.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

            Termin wykonywania zamówienia: do 30 listopada 2020r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna:

            - być podpisana czytelnie przez wykonawcę i opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - zawierać oferowaną stawkę wynagrodzenia za wykonanie całości zadania.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego (ul Poznańska 4
  63-005 Kleszczewo, pok. nr 16 – I piętro sekretariat) lub przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres:  urzad@kleszczewo.pl lub faksem na nr:
  (61) 81-76-184 do dnia 23.06.2020 r. do godz. 14:00.
 1. Umowa zostanie podpisana – po podpisaniu umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie, rozpoczęcie prac – po podpisaniu umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

 

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100 %

 

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax-u.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Monika Nowicka pod adresem email: m.nowicka@kleszczewo.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

 

Wzór oferty - do pobrania

 

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.