Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 16 czerwca 2021, Imieniny: Aliny, Anety, Benona PL EN
Do 25 czerwca 2021 r. wejście do Urzędu Gminy możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kleszczewo, 23.06.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych

dla  projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie
Gminy Kleszczewo” nr RPWP.03.03.03-30-0034/17”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kleszczewo

Ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

REGON: 639750255,

NIP: 777-26-55-868

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych w ilości 3 szt.

2. Tablice wykonane zostaną zgodnie z:

- Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronach internetowych:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ .
- Zasadami promowania projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej dostępnymi
na stronach internetowych:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r

- treścią przekazaną przez zamawiającego.

3. Minimalny format tablic 80 x 120 cm.

4. Tablice wolnostojące na stalowym stelażu.

5. Tablice wykonane z trwałego materiału (np. blacha ocynk lub aluminiowa płyta kompozytowa)

6. Projekt tablic zostanie przesłany w formie elektronicznej do akceptacji do Urzędu Gminy Kleszczewo. Zamawiający zastrzega sobie prawo kilkukrotnej korekty projektu.

7. Montaż tablic na stelażach trwale związanych z podłożem, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Konstrukcja musi zapewniać usztywnienie tablicy, uniemożliwiając falowanie blachy. Dolna krawędź tablicy powinna się znajdować na wysokości między 120 a 150 cm od poziomu gruntu.

8. Nadruk kolorowy w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) i wandalizm (graffiti), druk twardym solwentem o rozdzielczości min. 360 dpi.
9. Tablica powinna być wykonana z materiału zapewniającego trwałość przynajmniej przez 7 lat.
10. Termin i miejsce montażu zostanie uzgodniony z zamawiającym.
11. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na tablicę wraz ze stelażem.


III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 28 sierpnia  2020 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kleszczewo.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym w terminie do dnia 03.07.2020 r., do godziny 15.00, w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

V. OCENA OFERT

Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena – 100%
Porównanie cen nastąpi na podstawie cen brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym.
           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informację o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana drogą mailową.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Katarzyna Sznajder-Występska nr tel.: 61 8176 020 / 61 8176 033 w. 130

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1_formularz ofertowy,
  2. Załącznik nr 2_ wzór umowy,
  3. Załącznik nr 3_ wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.
  4. Zapytanie ofertowe
gazeta
pit
ESA Aglomeracja Poznań GOAP Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Fundusz dróg samorządowych RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań