Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 06 grudnia 2020, Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja PL EN

ZAPYTANIE OFERTOWE - TABLICE INFORMACYJNE

 

 

Kleszczewo, 19.04.2019 r.

     

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych

dla  projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie
Gminy Kleszczewo” nr RPWP.03.03.03-30-0034/17”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kleszczewo

Ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

REGON: 639750255,

NIP: 777-26-55-868

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych w ilości 2 szt.

2. Tablice wykonane zostaną zgodnie z:

- Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronach internetowych:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ .
- Zasadami promowania projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej dostępnymi
na stronach internetowych: http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r

- treścią przekazaną przez zamawiającego.

3. Minimalny format tablic 80 x 120 cm.

4. Tablice wolnostojące na stalowym stelażu.

5. Tablice wykonane z trwałego materiału (np. blacha ocynk lub aluminiowa płyta kompozytowa)

6. Projekt tablic zostanie przesłany w formie elektronicznej do akceptacji do Urzędu Gminy Kleszczewo. Zamawiający zastrzega sobie prawo kilkukrotnej korekty projektu.

7. Montaż tablic na stelażach trwale związanych z podłożem, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Konstrukcja musi zapewniać usztywnienie tablicy, uniemożliwiając falowanie blachy. Dolna krawędź tablicy powinna się znajdować na wysokości między 120 a 150 cm od poziomu gruntu.

8. Nadruk kolorowy w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) i wandalizm (graffiti), druk twardym solwentem o rozdzielczości min. 360 dpi.
9. Tablica powinna być wykonana z materiału zapewniającego trwałość przynajmniej przez 7 lat.
10. Termin i miejsce montażu zostanie uzgodniony z zamawiającym.
11. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na tablicę wraz ze stelażem.


III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca  2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kleszczewo, Tulce.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym w terminie do dnia 13.05.2019 r., do godziny 15.00, w formie papierowej lub elektronicznej:
a.  Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska  4, 63-005 Kleszczewo, Sekretariat – I Pietro budynku.

b. Elektronicznie na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

V. OCENA OFERT

Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
Cena – 100%
Porównanie cen nastąpi na podstawie cen brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym.
           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Kleszczewo www.kleszczewo.pl informację o wyborze Wykonawcy.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Katarzyna Sznajder-Występska nr tel.: 61 8176 020 / 61 8176 033 w. 130

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1_formularz ofertowy,
  2. Załącznik nr 2_ wzór umowy,
  3. Załącznik nr 3_ wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - POBIERZ

 

 

gazeta
pit
Mobis Fundusz dróg samorządowych
lgd trakt piastow
GOAP
Aglomeracja Poznań
PLOT Poznań
Schronisko Skałowo
ZTM Poznań
Obywatel
Fundusze UE
Powiat Poznań
UW Poznań
UMWW Poznań