Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 07 października 2022, Imieniny: Krystyna, Marii, Marka PL EN
Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2022 r. Ogłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo na 2022 r. Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 r. Informacja Wójta Gminy Kleszczewo o konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r. Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo 2021 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2021 r. Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 r. Informacja Wójta Gminy Kleszczewo o konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 r. Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo IInformacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2020 r. Aktualności - organizacje pozarządowe Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2019 r. Wzory dokumentów do pobrania Wykaz organizacji pozarządowych- gmina Kleszczewo

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Kleszczewo zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych, w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Kleszczewo w 2022 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057t.j.) Wójt Gminy Kleszczewo ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, powołanych w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych:

 1. Konkurs nr 1/2022  „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
 2. Konkurs nr 2/2022 „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”
 3. Konkurs nr 3/2022 „Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

I. Informacje ogólne

 1. Celem ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowych, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowych powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowych.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Kleszczewo w drodze zarządzenia.
 6. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 7. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, komisja konkursowa, będzie działać bez ich udziału.
 8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Kleszczewo, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotu biorących udział w danym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach komisji;
 2. Zapoznanie się z ofertami;
 3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w obowiązującym regulaminie oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 23 maja 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Wszelkich informacji udziela Referat Oświaty Urzędu Gminy Kleszczewo tel. 61-8176-033 wew. 221.

 

załącznik nr  1 - ogłoszenie - plik PDF

załącznik nr 2 - formularz zgłoszeniowy plik PDF

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań