Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Informacja Kierownika OPS


PROGRAM „RODZINA 500 +”

 

1.     Od 1 kwietnia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5 – jednostce organizacyjnej wskazanej do realizacji  zadań z zakresu świadczenia wychowawczego przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do zasiłku wychowawczego.

2.     Druki wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5 lub na stronie www.kleszczewo.pl w zakładce PROGRAM  RODZINA 500+

3.     Uprawnionym do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze jest matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny zamieszkali na terenie Gminy Kleszczewo

4.     Niezbędne dokumenty, które należy przedłożyć do wniosku:

1)       dowód osobisty rodzica  do skserowania,

2)       akty urodzenia dzieci do skserowania,

3)       oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych członków rodziny osiągających takie dochody ( np. alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, stypendia szkolne, stypendia doktoranckie ), w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

4)       oświadczenie o rozliczaniu się zryczałtowanych podatkiem, jeśli dotyczy taka sytuacja, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

5)       nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

6)       umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

7)       dochody opodatkowane  z 2014r., które Ośrodek Pomocy Społecznej pobierze elektronicznie z Urzędu Skarbowego, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

8)       dokument określający utratę dochodu i jego wysokość w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

9)       dokument określający uzyskanie dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego ( np. dochód uzyskany w marcu, zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca kwietnia) w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

10)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

11)   orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego,

12)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego prowadzącego postępowanie o adopcji,

13)   skrócony akt zgonu małżonka lub ojca dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

5.     Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie wniosku ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia następuje z wyrównaniem. Natomiast rozpatrzenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosku następuje w terminie do 3 miesięcy licząc termin od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

6.     Telefony do Ośrodka Pomocy Społecznej:

618176130,

618176014,

Telefony udostępnione w miesiącu kwietniu:

606241358,

606241391,

664069623

                                                                                      Mirosława Radzimska

 

 

Wniosek PDF - pobierz

Wniosek - pobierz