Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 07 października 2022, Imieniny: Krystyna, Marii, Marka PL EN

Podatek leśny


PODATEK LEŚNY


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Informacja  w sprawie podatku leśnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa złożona w terminie do 15 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja, pokój nr 1, tel. 61 8176 033 wew. 135

 

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych.

W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

 

 


UISZCZENIE PODATKU

 Podatek leśny można zapłacić :

  • w  kasie Urzędu Gminy: gotówką lub za pomocą terminala płatniczego,
  • na rachunek bankowy wskazany w decyzji lub rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Kórniku
IBAN PL25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo.


DODATKOWE INFORMACJE

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada - w przypadku osób fizycznych oraz do 15 każdego miesiąca w przypadku osób prawnych. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadkach, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji właściciel lub posiadacz nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny od 1 ha za 2022 rok wynosi:

- stawka podstawowa - 46,6972 zł za 1 ha fiz.

- 50 % stawki (dla rezerwatów przyrody i parków narodowych) - 23,3486 zł za 1 ha fiz.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wynosiła 212,26 zł za 1 m3.

 


 PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888).
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2022 (M.P. 2021, poz. 950)

PLIKI DO POBRANIA

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (dotyczą zobowiązań podatkowych powstałych  dnia 01.07.2019 r. i później)

Formularze obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. (dotyczą zobowiązań podatkowych powstałych do dnia 30.06.2019 r.)

Pliki do pobrania

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań