Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 07 października 2022, Imieniny: Krystyna, Marii, Marka PL EN

Podatek od nieruchomości osób prawnych


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB PRAWNYCH


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

Informacja, pokój nr 1, tel. 61 8176 033 wew. 135

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożonej deklaracji.


UISZCZENIE PODATKU

  • w  kasie Urzędu Gminy: gotówką lub za pomocą terminala płatniczego,
  • na rachunek bankowy wskazany w decyzji lub rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Kórniku
IBAN PL25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo.


DODATKOWE INFORMACJE

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek jest płatny w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 


 PODSTAWA PRAWNA                                                      

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).
  • Uchwała Nr XXXV/281/2021  Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości  (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2 grudnia 2021 r., poz. 9191)


PLIKI DO POBRANIA

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (dotyczą zobowiązań podatkowych powstałych  dnia 01.07.2019 r. i później)

Formularze obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. (dotyczą zobowiązań podatkowych powstałych do dnia 30.06.2019 r.)

 

 

Pliki do pobrania

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań