Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Czwartek, 13 maja 2021, Imieniny: Agnieszki, Magdaleny, Serwacego PL EN
Do 4 czerwca 2021 r. wejście do Urzędu Gminy możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem

Program usuwania azbestu

A Z B E S T

Urząd Gminy Kleszczewo przyjmuje wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można pobrać ze strony www.kleszczewo.pl lub w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 (pokój nr 6), tel. 61-8176-017/020/033 wew. 124.

Do wzięcia udziału w programie uprawnione są podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, po złożeniu wniosku do urzędy gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości.
Do skorzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez w/w podmioty uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.

Dotacja wynosi 100% na:

 •  demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 •  zapakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport i unieszkodliwienie.

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest pochodzą
z budżetu powiatu poznańskiego, gminy oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wnioski będą przyjmowane do 30.07.2021 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Do wniosku należy dołączyć:

 •  dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
  na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne);
 •  zgoda właściciela/współwłaściciela (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości);
 •  pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez pełnomocnika);
 •  wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
  w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak”
  w pkt 5 wniosku);
 •  wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

 

Jednocześnie przypominamy, że Wnioskodawca zobowiązany jest
do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Do pobrania:

 

 

 

gazeta
pit
ESA Aglomeracja Poznań GOAP Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Fundusz dróg samorządowych RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań