Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Piątek, 07 października 2022, Imieniny: Krystyna, Marii, Marka PL EN

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach

 

Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 3: Energia

Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach

W ramach projektu przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie następujących prac:

Szkoła w Kleszczewie:

 • ocieplenie ścian zewn.
 • ocieplenie (wymiana) stropodachu, stropu/dachu
 • wymiana instalacji oświetleniowej
 • wymiana pylonu wejściowego
 • montaż żaluzji elekt.

Szkoła w Ziminie:

 • Modernizacja instalacji c.w.u. polegająca na montażu kolektorów słonecznych,
 • Ocieplenie dachu,
 • Ocieplenie stropodachu,
 • Ocieplenie ścian zewn. styropianem,
 • Ocieplenie ścian zewn. przy gruncie,
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych z istniejącym dociepleniem,
 • Wymiana nieszczelnych okien,
 • Wymiana nieszczelnych drzwi

Świetlica wiejska w Poklatkach:

 • Modernizacja instalacji c.o.,
 • Ocieplenie stropodachu,
 • Ocieplenie podłogi na gruncie,
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • Wymiana nieszczelnych okien,
 • Wymiana nieszczelnych drzwi.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, co osiągnięte zostało poprzez rozwiązanie problemów związanych z emisją substancji do atmosfery głównie CO2.

Innym celem jest redukcja wysokich kosztów eksploatacji i ogrzewania obiektów, która spowodowana była dotąd nadmierną stratą ciepła i ogólnym niedostosowaniem cieplnym budynku użyteczności publicznej do współczesnych standardów użytkowych.

Projekt pomoże wpłynąć na ograniczenie wydatków eksploatacyjnych, remontowych oraz kosztów ogrzewania, spowodowanych nadmierną stratą ciepła i niedostosowaniem budynków użyteczności publicznej do współczesnych standardów użytkowych.

Cele szczegółowe projektu to m.in:

 • termomodernizacja obiektów: dostosowanie ich do jakości i wymogów obowiązujących w UE,
 • podniesienie standardu przebywania i korzystania z obiektów,
 • podniesienie jakości życia mieszkańców gminy oraz powiatu poznańskiego jeśli chodzi o jakość powietrza,
 • podniesienie atrakcyjności gminy, powiatu oraz regionu, jako miejsca przyszłego zamieszkania i inwestowania,
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska – wynikające z mniejszego zapotrzebowania na ciepło.

Uzyskane efekty rzeczowe:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków- 4 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 6 523,04 m2.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt.
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,0092 MWt

W wyniku realizacji przedsięwzięcia w 2020 r. osiągnięte zostały następujące wskaźniki rezultatu:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 299,50 ton ekwiwalentu CO2/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych- 1 594 785,22 kWh/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej- 4 967,50 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów- 5 059,83 GJ/rok,
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 25,646 MWh/rok
 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE -14,86 MWht/rok

 

Wartość projektu: 2 900 740,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 121 043,32 zł

Termin realizacji projektu: 2018 r. – 2019 r.

frontowa elewacja szkoły w odcieniach szarości. Budynek dwu piętrowy

Zespół Szkół w Kleszczewie – „stary” budynek.

kolorowa elewacja budynku szkoły z dużą ilością okien

Zespół Szkół w Kleszczewie – „nowy” budynek.