Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Czwartek, 09 grudnia 2021, Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława PL EN
Prosimy o składanie, w terminie do 10 grudnia 2021 r., deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  

 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473). 
Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r.

Wymagane dokumenty:

– aktualny wpis do  rejestru (KRS) - jeżeli dotyczy  
– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 
– pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
– decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez dany punkt, 
– wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 


Opłata za korzystanie z zezwolenia: 
– 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 
– 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), 
– 2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu. Termin odpowiedzi: 
Rozpatrzenie wniosku, skutkujące wydaniem zezwolenia lub odmową jego wydania następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. 

Jednostka odpowiadająca: 
Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej. 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu który ją wydał. 

Uwagi: 
Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych: 
– do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, 
– powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa), 
– powyżej 18 % zawartości alkoholu. 

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaż

 Lista załączonych plików:
1) Wniosek o zezwolenie - Pobierz

 

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań GOAP Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań