Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Czwartek, 13 sierpnia 2020, Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy PL EN

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu / o rewitalizacji


ZAŚWIADCZENIA


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU/ REWITALIZACJI - zawiera informacje dotyczące przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz informację, czy teren znajduje się na obszarze rewitalizacji ustanowionym Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo. We wniosku należy podać obręb oraz numery działek. Tego typu zaświadczenie jest niezbędne np. przy sprzedaży nieruchomości.

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu / o rewitalizacji

Załączniki:

  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU ALBO SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO- dokument, który w formie zaświadczenia określa zgodność projektu bądź sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania Gminy Kleszczewo.

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności projektu albo sposobu użytkowania budynku z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Załączniki:

  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
  • Rysunki, szkice – jeżeli wymagane

Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i dotyczy całego obszaru gminy Kleszczewo. Zawiera informacje dotyczące przeznaczenia terenu oraz sposobu i warunków jego zagospodarowania i zabudowy przez co stanowi bezpośrednią podstawę do podejmowania działań w zakresie realizacji inwestycji. Obowiązuje wszystkie podmioty podejmujące na tym obszarze działalność w zakresie przeznaczenia oraz zabudowy i zagospodarowania terenu.

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, Sekretariat – pokój nr 16.

Informacje udzielane są przez Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4, tel. 61 8176 033 wew. 128

Osoba odpowiedzialna:

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu/ rewitalizacji -  Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej;

Zaświadczenia o zgodności projektu albo sposobu użytkowania budynku z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 7 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W Sekretariacie Urzędu Gminy należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Wniosek można również przesłać pocztą na adres Urzędu. Odbiór dokumentu następuje osobiście (pokój nr 4) lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przelewem na rachunek bankowy: 

Gmina Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Bank Spółdzielczy w Kórniku

25 9076 0008 2001 0015 1106 0001


TRYB ODWOŁAWCZY

brak


DODATKOWE INFORMACJE

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


 PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. poz. 1827 ze zmianami)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Pliki do pobrania

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.