Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 04 lutego 2023, Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki PL EN

Zaświadczenie o stanie cywilnym

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP

Załączniki:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania – zgodnie z art. 233 § 1              w związku z § 6 Kodeksu karnego

Do wglądu:

 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja: pokój nr 2, tel. 61 8176 033 wew. 132 lub 133

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy
 • jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie) wydanie zaświadczenia realizowane jest w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
 • jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia realizowane jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
 • w przypadku odmowy wydania zaświadczenia – wnioskodawca otrzyma postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

OPŁATY

OPŁATA SKARBOWA

Kwota

Tytuł płatności

38,00 zł

za wydanie zaświadczenia

 

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek Gminy Kleszczewo.

Nr konta: 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 


TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczewie.


DODATKOWE INFORMACJE

Zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.


 PODSTAWA PRAWNA                               

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm. II wydawanie zaświadczeń 1 pkt.2/
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

Pliki do pobrania

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań