Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 05 sierpnia 2020, Imieniny: Emila, Karoliny, Kary PL EN

Zaświadczenie o stanie cywilnym

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP

Załączniki:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania – zgodnie z art. 233 § 1              w związku z § 6 Kodeksu karnego

Do wglądu:

 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja: pokój nr 2, tel. 61 8176 033 wew. 132 lub 133

 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy
 • jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (Urząd Stanu Cywilnego w Kleszczewie) wydanie zaświadczenia realizowane jest w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
 • jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia realizowane jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
 • w przypadku odmowy wydania zaświadczenia – wnioskodawca otrzyma postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

OPŁATY

OPŁATA SKARBOWA

Kwota

Tytuł płatności

38,00 zł

za wydanie zaświadczenia

 

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek Gminy Kleszczewo.

Nr konta: 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 


TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczewie.


DODATKOWE INFORMACJE

Zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.


 PODSTAWA PRAWNA                               

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm. II wydawanie zaświadczeń 1 pkt.2/
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

Pliki do pobrania

Kilka słów o naszej gminie...

KLESZCZEWO to gmina położona na granicy Poznania, stolicy znanego z gospodarności województwa wielkopolskiego. Do niedawna obszar nieomal wyłącznie rolniczy, obecnie przestrzeń dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem atrakcyjnego położenia na skrzyżowaniu nowych tras komunikacyjnych - autostrady A2 i drogi ekspresowej S5.

Możliwość korzystania z uroków spokojnego wiejskiego otoczenia, a jednocześnie z bliskości prężnej metropolii sprawia, że jest to także wymarzone miejsce do życia dla stale rosnącej liczby mieszkańców.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu Gminę Kleszczewo. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym folderze sprawią, że uznacie Państwo za stosowne bliżej poznać możliwości Gminy i być może zaangażować się w życie społeczne i gospodarcze jej mieszkańców.