Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 14 sierpnia 2022, Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy PL EN

Zgłoszenie wycinki drzew


ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEWA PRZEZ OSOBY FIZYCZNA NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku zamiaru usunięcia drzewa/drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu,
o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie art. 83f ust. 5 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)

Załączniki:

  • Rysunek albo mapka określające usytuowanie drzewa nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja, pokój nr 6, tel. 61 8176 033 wew. 124


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

21 dni od daty złożenia zgłoszenia na przeprowadzanie oględzin

14 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa przeprowadza oględziny w terenie, z których sporządza protokół. Po dokonaniu oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia oględzin. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ może przed upływem w/w terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Odbiór zaświadczenia/decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Złożenie zgłoszenia, załączników do zgłoszenia nie podlega opłacie skarbowej - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1827) – załącznik cz. III ust. 44 kol 4 pkt 6.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo,

Opłatę w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia,

należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przelewem na rachunek bankowy: 
 

Gmina Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Bank Spółdzielczy w Kórniku

25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów (imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości) organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 


 PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

 

Pliki do pobrania

gazeta
pit
ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań