Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 14 lipca 2024, Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego PL EN

GOSPODARKA ODPADAMI

 

Mając na uwadze przebieg toczącej się dyskusji na temat nowego systemu gospodarki odpadami pragnę wyjaśnić niektóre kwestie, które najczęściej pojawiają się wśród poruszanych tematów.

9 marca 2021 roku Radni Miasta Poznania podjęli jednogłośnie decyzję o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dniem 31.12 2021. Decyzja Miasta Poznania była równoznaczna z likwidacją ZM GOAP ponieważ gminy członkowskie nie byłyby w stanie podjąć ryzyka związanego z ewentualną koniecznością likwidacji Związku bez udziału w jej kosztach Poznania. W szczegółach pisałem o tym tutaj: http://kleszczewo.pl/filemanager/photos/uploads//ABC_01-03_2021.pdf. Miasto Poznań motywowało swą decyzję samodzielnego prowadzenia gospodarki odpadami uzyskaniem większego wpływu na organizację odbioru odpadów w mieście, a także powstrzymanie wzrostu opłat. Jako dowód przytaczało niekorzystne rozstrzygnięcia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów obowiązujące w sektorach pozapoznańskich. W przeliczeniu na liczbę obsługiwanych osób koszty w sektorach gminnych wypadły znacznie wyżej niż w mieście. Jako przykłady gmin, do których najwięcej dopłacano wymieniono gminy Kleszczewo i Pobiedziska. Koszt przypadający na 1 mieszkańca w gminie Kleszczewo był szacowany na 52,50 zł, tymczasem wnoszona opłata to 28 zł w przypadku zabudowy jednorodzinnej i 25 zł w przypadku zabudowy wielorodzinnej. W ramach ZM GOAP nie różnicowano opłat w poszczególnych sektorach, co oznaczało, jak twierdziły władze Poznania, że miasto dopłacało do obsługi okolicznych gmin kosztem poznaniaków. Maksymalna stawka opłaty określona wg Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to 2% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na mieszkańca - czyli 38,38 zł od osoby, a więc do 52,50 zł sporo brakuje. Jeżeli byśmy chcieli skorzystać z kontynuacji świadczenia usług przez firmę, która wygrała przetarg zorganizowany przez ZM GOAP w naszym sektorze do połowy przyszłego roku, musielibyśmy dopłacić dużo powyżej 2 mln zł ponad kwotę uzyskaną z wpływów z opłat od mieszkańców. Szerzej o tym pisałem tutaj: http://kleszczewo.pl/filemanager/photos/uploads//ABC_05-07_2021.pdf. Nie pozostawiono nam wyboru i podjęliśmy w tej kwestii decyzję, że Urząd Gminy przejmie obsługę administracyjną systemu i w drodze przetargu wybierze firmę (firmy), które zajmą się usługowo odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Informacje dotyczące przetargu zawarto tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/515924. Podjęto również w tym zakresie szereg uchwał (http://bip.kleszczewo.pl/?a=8987) umożliwiających przygotowanie całego systemu gospodarowania odpadami. W międzyczasie trwały też uzgodnienia dotyczące ostatecznego kształtu porozumień międzygminnych w sprawie ITPOK i PSZOK. Nowe przepisy ustanowione przez Gminę miały na celu ograniczenie kosztów systemu przy zachowaniu niezbędnego poziomu świadczonych usług i co się z tym bezpośrednio wiąże – ograniczeniu wzrostu wysokości opłat. Jednym z istotnych posunięć jest pozostawienie po stronie właścicieli posesji obowiązku zakupu i utrzymania we właściwym stanie pojemników. Własność pojemników po stronie firm świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, była jedną z przyczyn ograniczenia konkurencji na rynku – konieczność zakupu ogromnej liczby pojemników, a także ich rozstawienia na nieznanym terenie w czasie liczonym w godzinach stanowiło barierę nie do pokonania , szczególnie dla małych podmiotów, które jeszcze kilka lat temu działały samodzielnie na rynku usług.

Zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami do gromadzenia odpadów zmieszanych powinny być stosowane pojemniki koloru czarnego lub grafitowego. Uwzględniając fakt, iż na posesjach występuje dotąd znaczna liczba pojemników zielonych, nie spełniających tego warunku, a dostarczonych najczęściej przez samego wykonawcę usług, do tej pory nie kwestionowano ich wykorzystania. Obecnie, w świetle obowiązujących przepisów, do gromadzenia odpadów zmieszanych muszą być używane wyłącznie pojemniki grafitowe lub czarne, a na dostosowanie się do tego obowiązku jest czas do końca czerwca 2022 roku, a więc tylko tyle czasu było na wymianę pojemnika. Podjęta próba czasowego usankcjonowania przez nas dotychczasowego stanu pojemników została oprotestowana jako niezgodna z prawem w toku prowadzonej procedury przetargowej. Oferenci sygnalizowali, iż kolor zielony pojemników jest przeznaczony do gromadzenia odpadów szklanych i może być przyczyną pomyłek. Niezadowoleni z konieczności zakupu pojemników na odpady powinni mieć na uwadze fakt, iż pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych znajdujące się na ich posesjach w zdecydowanej większości są własnością dotychczasowego wykonawcy usług, a począwszy od nowego roku zapewnienie takich pojemników staje się obowiązkiem właściciela posesji (dotąd obowiązek dotyczył jedynie pojemników na odpady bio - brązowych). Ustawowy obowiązek zabezpieczenia pojemników do gromadzenia odpadów przez właścicieli posesji istnieje od początku funkcjonowania zorganizowanego systemu gospodarki odpadami, to ZM GOAP postanowił scedować to zadanie na wykonawcę, mając na względzie ułatwienie pełnego wdrożenia systemu zbiórki w okresie, w którym była to „rewolucja śmieciowa” i była obawa, że wiele osób będzie się uchylać od obowiązku. Pamiętajmy jednak, że za to udogodnienie każdorazowo od nowa trzeba było zapłacić w cenie usługi zaproponowanej w przetargu – tym razem płacimy po raz ostatni. Kupując pojemniki musimy kierować się obowiązującymi przepisami, tak aby kupując pojemnik o niewłaściwym kolorze nie narazić się na kolejny wydatek. Jedną z opcji zakupu pojemnika jest odkupienie tego, który jest postawiony na naszej posesji (pod warunkiem, że jest czarny lub grafitowy) od jego właściciela - firmy świadczącej dotąd usługę. Wykonawca będzie zainteresowany tą formą, jako że jest zobowiązany do końca roku usunąć pojemniki, a najprawdopodobniej to właśnie on będzie w dalszym ciągu świadczył usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie naszej gminy.

Z posiadania pojemnika brązowego możemy zrezygnować, w przypadku gdy w deklaracji wpiszemy zamiar kompostowania odpadów we własnym kompostowniku – wtedy zyskujemy upust w opłacie w wysokości 2 zł od osoby, ale tracimy możliwość odbioru naszych odpadów zielonych z posesji – pozostaje nam w rezerwie jedynie wywiezienie ich na PSZOK. Zachowana została ochrona rodzin wielodzietnych – rodzina licząca powyżej 5 osób (zgodnie z KDR) zapłaci za odbiór odpadów maksymalnie pięciokrotność opłaty. Wszystkie te informacje można znaleźć w ostatnim numerze „SAMORZĄDU” (file:///C:/Users/mnowi/AppData/Local/Temp/filename.pdf).

 

Wyjaśniam, że wysokość opłat można było określić dopiero po rozstrzygnięciu procedur przetargowych, o czym również informowano wcześniej. Pomimo trudności w trakcie prowadzenia procedury przetargowej (odwołanie do KIO już na etapie ogłoszenia) obecnie zmierzamy do jej rozstrzygnięcia. Niestety po otwarciu ofert już wiadomo, że zaplanowane wpływy z opłat (28 zł od osoby) nie pokryją kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów na ITPOK oraz w PSZOK. W tej sytuacji Rada Gminy Kleszczewo zmuszona była do podjęcia decyzji o podniesieniu stawki do 35 zł od osoby. Jak wspomniano wcześniej, wg kosztów przypadających na naszą gminę w ZM GOAP opłata liczona na każdego mieszkańca naszej gminy by wynosiła 52 zł. Jednocześnie informujemy, że zmiana stawki nie rodzi konieczności złożenia nowej deklaracji. O zmianie stawki poinformujemy Państwa pisemnie, podając jednocześnie indywidualny numer konta, na które będzie można wnosić opłaty począwszy od stycznia 2022 roku.

 

Przypominam, że zgodnie z rozesłanym do Państwa listem http://kleszczewo.pl/filemanager/photos/uploads//Ulotka_Odpady_od_01.2022.pdf)

osoba przystępująca do nowego sytemu gospodarki odpadami w naszej gminie ma obowiązek złożyć deklarację w formie papierowej bądź elektronicznie (z wykorzystaniem platformy ePUAP).

Wzory deklaracji, jak również wszelkie informacje dotyczące nowego systemu odbioru odpadów znajdują się na stronie internetowej gminy www.kleszczewo.pl w zakładce Gospodarka odpadami. Wzory deklaracji w stosunku do składanych wcześniej do ZM GOAP zostały uproszczone w taki sposób, by ułatwić ich wypełnianie, w razie potrzeby pomagamy także w ich wypełnieniu.

Celem sprawnego zebrania deklaracji w formie papierowej ustalono w każdym sołectwie dyżury z udziałem pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo. Apeluję o sprawne wypełnienie i zwrot deklaracji do 10 grudnia, ponieważ wszystkie posesje muszą zostać zarejestrowane w systemie, a wykazy przekazane do wykonawcy w terminie umożliwiającym przygotowanie od nowego roku akcji odbioru odpadów, a więc abyśmy mieli zapewniony niezakłócony odbiór odpadów z posesji.

Już wielokrotnie apelowałem o to, by w sprawach dotyczących Gminy Kleszczewo opierać się na informacjach z mediów gminnych, w tym ze strony internetowej www.kleszczewo.pl, profilu na fb, z gazetki „Samorząd”. Zachęcam również do korzystania z komunikatorów na telefon komórkowy – SI SMS oraz MOBIS – jest to znakomity sposób, by w razie konieczności dotrzeć do Państwa bezpośrednio z pilną, bądź szczególnie ważną informacją.

Pomimo tych apeli i szerokiego dostępu do informacji, nadal, chociażby w przebiegu dyskusji o nowym systemie gospodarki odpadami, obserwujemy zjawisko, z którym ciągle jeszcze mamy do czynienia w przypadku nieumiejętnego wykorzystywania możliwości Internetu - dochodzenie do wiedzy na zasadzie, „czy ktoś coś wie na ten temat” i powielanie odpowiedzi wyssanych z palca, które nijak się mają do faktów. Niezmiennie zachęcam do korzystania z informacji gminnych „u źródła” – to najprostszy i najszybszy sposób uzyskania odpowiedzi w interesujących nas kwestiach.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w sprawie gospodarki odpadami proszę zgłaszać się bezpośrednio do Urzędu Gminy Kleszczewo (tel. 61 8176 033 wew. 121 lub 124, e-mail: odpady@kleszczewo.pl).

 

Wójt Gminy Kleszczewo

 Bogdan Kemnitz

 

 

 

Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań