Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 25 czerwca 2024, Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma PL EN

GMINA KLESZCZEWO LIDEREM WIELKOPOLSKI - Nagranie z gali ogłoszenia wyników rankingu

Prezentujemy Państwu nagranie z gali ogłoszenia wyników rankingu gmin Wielkopolski. Ranking został sporządzony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym.  Gala miała miejsce 30 stycznia 2024r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Jak już informowaliśmy nasz gmina została laureatem głównej kategorii rankingu, gdzie oceniono 222  wielkopolskie gminy - wszystkie za wyjątkiem 4 miast na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno).  Laureatami, którym przyznano tytuł Lidera Wielkopolski, były w kolejności gminy:  Tarnowo Podgórne, Suchy Las i Kleszczewo.

Ten doskonały wynik jest potwierdzeniem wysokiego tempa rozwoju i rosnącej pozycji naszej gminy na mapie Wielkopolski, które są wynikiem dobrego zarządzania i zbiorowej aktywności naszych mieszkańców.

Liczne gratulacje i słowa uznania, które zostały skierowane do Urzędu Gminy z tej okazji, przekazujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Wśród zamieszczonych na gminnej witrynie fb wpisów znalazła się także krótka analiza krytyczna wyników rankingu, do której odniósł się wójt Gminy Bogdan Kemnitz.

Poniżej zamieszczamy komentarz z facebooka i uwagi wójta Gminy:

"Gratulacje", najwięcej punktów gmina dostała za przyrost naturalny i dodatnią migrację (czyli za to że stajemy się sypialnią Poznania). Pogratulować dzikiej deweloperki od której nawet nie potrafi gmina wymóc zrobienia porządnych dróg. Jesteśmy na daleko w rankingu pod względem dochodów własnych gminy (62 miejsce) i wydatków na oświatę dzieci do lat 3 (214 miejsce).

Przykładowo dochody własne na mieszkańca w Czerwonaku 3650zł, w Kleszczewie 2960zł, nie wspominając o takich bogatych gminach jak Suchy Las gdzie jest to zawrotna kwota 6700zł.

Kanalizacja to już środek rankingu 93 miejsce w województwie. Wskaźnik zadłużenia gminy 211 miejsce w województwie. Jedynie czego na prawdę mogę pogratulować to pozyskania środków z UE. Cały ranking dostępny na stronie https://zg.frdl.pl/inicjatywy/ranking-gmin-wojewodztwa-wielk...

 

Dziękuję za zainteresowanie się wynikami rankingu gmin Wielkopolski, zwłaszcza także, za zwrócenie uwagi czytelników na aspekty, które jeszcze bardziej podnoszą wagę tego sukcesu. Ponieważ, być może mylnie, mam wrażenie, że Panią ten wynik naszej Gminy nie cieszy, postaram się dostarczyć parę argumentów aby Pani mogła zmienić zdanie. Przede wszystkim, to suma punktów z oceny 16 kryteriów sytuuje nas na 3 miejscu w gronie określonym mianem Liderów Wielkopolski, tymczasem Pani skupiła się wyłącznie na niektórych z nich, zwykle wyciągając błędne wnioski. Odnosząc się do poruszonych kwestii:

 1.  Dochody własne na mieszkańca - pomimo, że wysoko punktowane w rankingu dochody własne na mieszkańca mamy niższe od 61 innych gmin, to osiągnęliśmy tak dobry wynik, wyprzedzając w rankingu wiele bogatszych gmin. Zapewne zajęlibyśmy dużo lepszą pozycję gdyby uwzględnić całość budżetu w przeliczeniu na mieszkańca, ponieważ w naszym przypadku środki zewnętrzne pozyskane do budżetu gminy robią dużą różnicę. Inna rzecz, że przychody podatkowe od 25-30% mieszkańców naszej gminy płyną do innych samorządów z powodu braku meldunku. Jest to ogromny problem.
 2. Istotne znaczenie w stosunku do wyprzedzających nas gmin mają dochody od działalności gospodarczej, tutaj nasze warunki startu różniły się do niedawna diametralnie od wielu innych – tego chyba nie muszę tłumaczyć, aczkolwiek wiem, że dla wielu trasy A2, S5 i węzeł „Kleszczewo” były zawsze od kiedy tutaj zamieszkali. Dystans do gmin, które bądź są nieomal częścią miasta, bądź też miały od dziesięcioleci dwupasmowe, dostępne z każdego miejsca trasy szybko niwelujemy. Niegdyś wyłącznie rolnicza gmina, dzisiaj gmina wielofunkcyjna. Jesteśmy już na 45 miejscu w Wielkopolsce pod względem liczby podmiotów gospodarczych przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Z tytułu aktywności na rzecz rozwoju gospodarczego i efektów tych działań byliśmy już niejednokrotnie wyróżniani.
 3. Co ważne pomimo, że jak wspomniałem wcześniej, pod względem dochodów własnych znajdujemy się na 62 miejscu, to pod względem inwestycji na jednego mieszkańca jesteśmy na pozycji 13. Dochody własne w naszym przypadku służą głównie pokryciu wydatków bieżących Gminy, inwestycje są realizowane przede wszystkim ze środków zewnętrznych.
 4. Wysoki poziom inwestycji w naszej gminie, jest pochodną najwyższej skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w Wielkopolsce – tutaj mamy 1 miejsce, co Pani odnotowuje mimo wszystko, jak rozumiem, z satysfakcją. Ten wskaźnik (jeden z 3 punktowanych wyżej od pozostałych) jest w całym zestawieniu najważniejszy z punktu widzenia oceny władzy wykonawczej Gminy, ponieważ w najbardziej czytelnym stopniu wykazuje bezpośredni wpływ na tempo jej rozwoju. Z punktacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych wiąże się kolejny wskaźnik, który Pani eksponuje, to wysokie, bo 211 miejsce pod względem poziomu zadłużenia. Należy wyjaśnić, że są to w znacznej części kredyty zaciągnięte na prefinansowanie wydatków na inwestycje, a więc jest to efekt bieżącej obsługi finansowej dużych zadań z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Dotacje pozyskane na inwestycje są wypłacane często znacznie po ich zakończeniu, tymczasem wykonawca musi mieć zapłacone za wykonaną pracę po jej zakończeniu. Gmina na czas potrzebny do uzyskania przyznanych środków zewnętrznych opłaca faktury korzystając z krótkoterminowego kredytu.
 5. Wysokie 2 miejsce wskaźnika przyrostu naturalnego i 1 miejsce wskaźnika migracji, zwłaszcza ten drugi czynnik, to zwykle wysoko oceniane mierniki świadczące o bardzo dobrych warunkach do życia w gminie. Pomimo, że postanowiła Pani wyeksponować te dwie cyfry na pierwszym miejscu, w przypadku tego rankingu nie zostały one zaliczone przez autorów do wyżej punktowanych, a więc nie przesądzają o doskonałym wyniku naszej gminy. Zwykle przy takich zestawieniach pokazywany jest także wskaźnik bezrobocia – w naszym przypadku wynosi on zaledwie 1% - zapewne byłaby to również czołowa lokata zestawienia.
 6. A co do dzikiej deweloperki - Gmina została skalsyfikowana na 2 miejscu pod względem poziomu wyposażenia w plan zagospodarowania. Bardzo mało gmin w skali kraju posiada taki stopień pokrycia planami. To właśnie plan zagospodarowania ma na celu zapobieganie rozwojowi „dzikiej deweloperki”, która kwitnie w przypadku braku wytyczonych ram dla poszczególnych funkcji zagospodarowania terenu na obszarze gminy. Plan zagospodarowania to bardzo ważny dokument informujący mieszkańców i inwestorów o przeznaczeniu terenów – jak jest ważne korzystanie z tych informacji mieszkańcy przekonują się jednak często dopiero gdy powstają konflikty związane z lokalizacją niektórych inwestycji. Pewnym mankamentem w systemie prawnym jest fakt, iż interpretacja zapisów planu jest dokonywana poza gminą, chociażby poprzez pozwolenia na budowę, których nie wydaje gmina.
  Część osób, kierując się chęcią zaoszczędzenia na kosztach inwestycji, wybiera pod budowę teren pozbawiony uzbrojenia technicznego, lub kupuje mieszkania realizowane w takim terenie przez pseudo deweloperów, którzy budują pojedyncze domy pozbawione infrastruktury, szybko sprzedają i przenoszą się w inne miejsce. Gmina nie wydając pozwoleń na budowę nie ma jakiegokolwiek wpływu na ten proceder – trudno od właściciela pojedynczego domu wymagać, że on wybuduje ulicę. Dotyczy to tym bardziej dróg prywatnych, przy których faktycznie powstaje często intensywna zabudowa – gmina nie ma prawa inwestować w prywatne drogi. Dostarczenie mediów ze strony gminy jest uwarunkowane możliwościami budżetu i wymaga czasu. Czas ten uległby znacznemu skróceniu gdyby wszystkie osoby mieszkające na terenie gminy dopełniały ustawowego obowiązku meldunkowego.
 7. Kanalizacja miejsce 93 – ten wskaźnik niestety jest również silnie zależny od kwestii meldunkowych i nie chodzi tutaj tylko o uciekające wpływy z podatków. Chociaż wykorzystujemy wszystkie możliwości pozyskiwania środków na budowę sytemu odbioru i oczyszczania ścieków i zakres inwestycji jest, zwłaszcza w ostatnich kilku latach imponujący, to np. tak duże miejscowości jak Gowarzewo, przy uwzględnieniu odległości od oczyszczalni ścieków, długo nie spełniały wskaźnika 120 osób na 1 km sieci kanalizacyjnej – jest to niezbędny warunek do ubiegania się o dofinansowanie unijne. Dzięki wybudowaniu ze środków z budżetu państwa głównych odcinków sieci przesyłowej, sytuacja jest dużo lepsza, ale nadal trudna, bo nawet gęstość zaludnienia ulic (liczą się meldunki) jest niewystarczająca, gdy na jedno przyłącze (dom) przypada 1,5 osoby. Gmina zabiega obecnie o realizację rekordowej w swojej historii inwestycji wodno-kanalizacyjnej wartości ponad 80 mln zł, jednak jej powodzenie jest związane z poważnym potraktowaniem przez zainteresowane osoby obowiązku meldunkowego. Dotyczy to wszystkich mieszkańców Gowarzewa, Komornik i Szewc (również tych co mają kanalizację ponieważ rozliczeniu podlega cała sieć).
 8. Wydatki na oświatę 214 miejsce – chodzi tutaj o niskie wydatki bieżące. Gmina ma sprawdzone sposoby na obniżanie wydatków bieżących w oświacie bez szkody dla kogokolwiek ani na całokształt funkcjonowania placówek oświatowych. Uczniowie naszych szkół mają zapewnione doskonałe warunki do nauki – potwierdzają to wyniki egzaminów ósmoklasistów, które ulokowały nas w tym rankingu na 8 miejscu w Wielkopolsce.
 9. Odwrotnie niż wydatki bieżące na oświatę, wydatki na administrację są punktowane wyżej wówczas gdy jest ich mało – pod względem kosztów administracji zajmujemy 4 miejsce w Wielkopolsce. Negatywnie oceniono niskie wydatki na szkolenia w administracji 191 miejsce – to prawda, że wydajemy w stosunku do innych mniej, ale to nie znaczy, że zbyt mało. Robimy to po prostu racjonalnie i dobrze. Pracownicy z naszego urzędu niejednokrotnie awansowali bezpośrednio na stanowiska kierownicze w innych urzędach, w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim, a nawet do kadry kierowniczej ministerstwa.
 10. W dzisiejszych czasach warto odnotować także wysoką 7 lokatę gminy wśród ocenianych 222 gmin pod względem nakładów na ochronę powietrza i klimatu. Gmina podjęła się na rzecz swoich mieszkańców pozyskania środków na realizację programu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Bezpośrednimi beneficjentami są mieszkańcy korzystający dzisiaj z paneli fotowoltaicznych, bądź też solarnych, jak również z pomp ciepła we własnych domach.

Wynik rankingu, to wskazanie punktu, w którym znalazła się nasza gmin wskutek wieloletniej pracy swoich obywateli. Nawet po przedstawionych wyjaśnieniach można mieć zastrzeżenia do części wyników, musimy mieć jednak na względzie, że żadna z 222 ocenianych gmin nie uzyskała kompletu punktów, a zdobycie 3 rezultatu w tak dużym i przodującym w Polsce regionie, to bezwzględnie powód do satysfakcji.

 

 

 

Data dodania: 2024-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-28
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań