Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 27 lutego 2024, Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda PL EN

Program likwidacji wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Kleszczewie przyjmuje wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można pobrać ze stron www.powiat.poznan.pl, www.kleszczewo.pl
lub w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 (pokój nr 6),
tel. 61-8176-017/020/033 wew. 124.

Do wzięcia udziału w programie uprawnione są następujące podmioty:

·   właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej,

·   spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

·   jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,

·   instytuty badawcze,

·   stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy,

które posiadają nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego,
na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest. Do skorzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez
w/w podmioty uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.

Dotacja wynosi 100% na:

·   demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie;

·   odbiór wyrobów zdemontowanych, zapakowanie, transport
i unieszkodliwienie.

Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest pochodzą
z NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżetu powiatu poznańskiego oraz gminy.

Wnioski będą przyjmowane do 10.07.2018r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Do wniosku należy dołączyć:

·   dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
na której znajdują się wyroby zawierające azbest (akt notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne);

·   zgoda właściciela/współwłaściciela (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości);

·   pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez pełnomocnika);

·   wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak”
w pkt 5 wniosku);

·   wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

 

Jednocześnie przypominamy, że Wnioskodawca zobowiązany jest
do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Wniosek

2.     Formularz de minimis

3.     Oświadczenie de minimis

4.     Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu

5.     WSR

 

Dokumenty do administracji budowlanej:

1.     Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

2.    Zgłoszenie zamiaru budowy

3.     Zgłoszenie zamiaru rozbiórki

 

Aktualizacja 12.06.2018 r. 

 

Data dodania: 2018-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-18
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań