Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 25 czerwca 2024, Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma PL EN

REWITALIZACJA

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kleszczewo.

 

Wójt Gminy Kleszczewo, działając na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kleszczewo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kleszczewo.

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 10 czerwca 2024 r. do 19 lipca 2024 r. w postaci:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

 • na stronie internetowej: https://kleszczewo.pl/,
 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.kleszczewo.pl/,
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo (pokój nr 16) ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo,
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, sekretariat (pokój nr 16), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek godz. 8:00-16:00, wtorek-piątek godz. 7:00-15:00).

2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo sekretariat (pokój nr 16), w godzinach pracy Urzędu.

3. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie może być przeprowadzane również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku.

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kleszczewo, we wtorek 25 czerwca 2024 roku w godz. 10:00-11:00 zostanie przeprowadzone spotkanie konsultacyjne on-line. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu mogą wysłać zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy: urzad@kleszczewo.pl Osobom zgłoszonym do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym on-line, na 1 dzień przed wyznaczonym terminem spotkania zostanie przesłany właściwy link do spotkania.

 

Uwagi do projektu uchwały można składać do dnia 19 lipca 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Kleszczewo .

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.kleszczewo.pl/oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo:

 • projekt Uchwały Rady Gminy Kleszczewo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kleszczewo,
 • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kleszczewo.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);
 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.kleszczewo.pl/,
 • na stronie internetowej https://kleszczewo.pl/,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo,
 • na tablicach ogłoszeń na terenie objętym dokumentem poddawanym konsultacjom,
 • w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie internetowej https://kleszczewo.pl/, na stronie podmiotowejgminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.kleszczewo.pl/ oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępniona w siedzibie Urzędu.

Wójt Gminy Kleszczewo

/-/ Bogdan Kemnitz

 

Załączniki do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo - TU

Data dodania: 2024-06-06
Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-21
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań