Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 27 lutego 2024, Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda PL EN

TEMAT, KTÓRY BUDZI EMOCJE, CZ. I: DROGI GRUNTOWE

W związku z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, z którymi mamy do czynienia nieomal nieprzerwanie od końca października, powody do frustracji mają między innymi użytkownicy dróg gruntowych. Dlaczego „między innymi” ? Ponieważ powody do ogromnego stresu mają także właściciele wielu posesji, gdzie fundamenty budynków są sukcesywnie zalewane wodą, rolnicy, którzy martwią się bo pod wodą mają niezebrane ubiegłoroczne plony i zasiewy którym grozi wymoknięcie. Wprawdzie w okresie przełomów jesień-zima i zima-wiosna corocznie użytkownikom dróg gruntowych daje się we znaki ich zły stan, to przełom tegoroczny jest pod tym względem wyjątkowo niekorzystny. Z sygnałów docierających na różne sposoby do Urzędu Gminy wynika niejednokrotnie wprost, że osoby zgłaszające problem złego stanu dróg zakładają, że urzędnicy nie mają wiedzy o problemie, bądź też nie przywiązują do niego odpowiedniej wagi. Jak widać z tonu niektórych wystąpień, publikowane w tej sprawie przez Urząd komunikaty, bądź udzielane odpowiedzi, niestety nie docierają do adresatów uwag, bądź też ich nie przekonują. Prawda jest taka, że stan dróg gruntowych jest Urzędowi bardzo dobrze znany, jednak możliwość przeprowadzenia ich konserwacji jest uwarunkowana warunkami pogodowymi, co jest systematycznie wyjaśniane zainteresowanym mieszkańcom.

Fakty są takie, iż pomimo, że od szeregu lat Gmina nieprzerwanie prowadzi inwestycje związane z budową dróg, to za sprawą powstawania co raz to nowych ulic problem pozostaje. Warto też wiedzieć, że wśród uwag kierowanych pod adresem Urzędu Gminy w Kleszczewie odnośnie złego stanu dróg, spora część nie dotyczy tych, za które odpowiada Gmina. Jesteśmy odbiorcami krytyki odnośnie stanu dróg powiatowych, problemów na drodze wojewódzkiej, a także sytuacją na drogach, które są drogami wewnętrznymi – prywatnymi. W tym ostatnim przypadku, to właściciele drogi, którzy są zobowiązani do zapewnienia prawidłowej jej przejezdności obarczają Gminę winą za jej zły stan. Nowi nabywcy działek przy drogach gminnych nie zawsze też wiedzą, że ulice przy których mieszkają były i mogły nadal pozostać prywatne. Za wyjątkiem znikomego ułamka przypadków to nie Gmina sprzedawała tereny pod budowę, a w przypadku sprzedaży działek na terenach prywatnych nie ma ona obowiązku przejmować dróg i ponosić kosztów ich utrzymania. Gmina w przeszłości stopniowo przejmowała drogi na wniosek właścicieli i będzie to czynić w przyszłości, kierując się dobrem mieszkańców. Proces ten musi być jednak prowadzony odpowiedzialnie, z uwzględnieniem możliwości ich utrzymania. Najlepszym dowodem na to jest obecna sytuacja, gdy nagrodą za chęć pomocy mieszkańcom powstających na do niedawna polach uprawnych osiedli jest hejt z powodu złego stanu dróg. Dzisiaj, gdy już drogi przejęła Gmina nikogo nie obchodzi, że tuż obok nasączonych jak gąbka wodą dróg są zalane pola, rowy /jeżeli są/ są pełne wody, a na dodatek ulice są często nadal częścią placu budowy, gdzie przemieszcza się ciężki sprzęt. Argument w sprawie płaconych podatków już swego czasu omawiałem – nakłady na infrastrukturę nijak się mają do dochodów z podatków od mieszkańców, które w głównej mierze służą zaspokajaniu wydatków stałych związanych z ich potrzebami społecznymi. Wysokie tempo inwestycji, z którym mamy do czynienia w naszej Gminie, jest wynikiem skutecznych zabiegów o środki zewnętrzne.

Podsumowując, Urząd Gminy doskonale zna stan dróg gruntowych, obecna sytuacja jest ekstremalna, jak tylko powstaną ku temu odpowiednie warunki, drogi będą remontowane. Zabiegi polegające na odpompowywaniu rozlewisk wody, czy zasypywaniu dziur w najbardziej zdegradowanych miejscach, to jedynie czynności mające na celu doraźne złagodzenie sytuacji.

Ponadto w ostatnim wydaniu Gminnego ABC w gazetce „Samorząd” obszernie informowałem o realizowanych i planowanych inwestycjach drogowych. Realizowany obecnie zakres, a także wchodzące już w etap realizacji inwestycje /etap przetargów, bądź podpisanych umów z wykonawcą/, chociaż planowane dużo wcześniej, czego dowodem są pozyskane na ten cel środki zewnętrzne, stanowią odpowiedź na większość najbardziej dotkliwych problemów, z którymi mamy obecnie do czynienia. Warto przypomnieć: w realizacji ul. Siekierecka i ostatni etap ul. Lawendowej w Gowarzewie, budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 434 do Bylina (zaprojektuj i wybuduj – wkrótce początek etapu prac budowlanych), budowa drogi pieszo-rowerowej z pogranicza Tulec i Gowarzewa do Szewc (podpisana umowa, jak pozwolą warunki pogodowe wejście na budowę), w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę dużego zakresu inwestycji przy udziale środków z Polskiego Ładu pozyskanych w ubiegłym roku na budowę dróg, dotyczy to ulic ważnych z punktu widzenia komunikacyjnego: Truskawkowej, Malinowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Jeżynowej w Gowarzewie, Topolowej (część), Owocowej, Poprzecznej w Kleszczewie oraz Szkolnej i Nagietkowej (brakujące odcinki) w Tulcach. Zadanie ma objąć również budowę brakujących odcinków chodników przy ulicy Cyniowej i Stokrotkowej w tej miejscowości. Należy zaznaczyć, że w zależności od przebiegu postępowania przetargowego zakres prac może ulec zmianie. Jak zwykle, w miejscach gdzie brak kanalizacji sanitarnej, równolegle z budową ulicy będzie budowana „sanitarka”. W kolejce do budowy jest szereg inwestycji, dla których są opracowywane dokumentacje, w realizacji jest także budowa oświetlenia ulicznego, wkrótce także przystąpimy do modernizacji istniejących punktów świetlnych - szczegóły były przedstawione w 232 numerze gazetki „Samorząd” (dostępna również na stronie Gminy).

 

                                                                                                          Bogdan Kemnitz

                                                                                               Wójt Gminy Kleszczewo

Data dodania: 2024-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-25
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań