Płać podatki w naszej gminie - krok po kroku:
Meldując się i płacąc podatki przyczyniasz się do rozwoju
Gminy Kleszczewo. Nie wiesz jak to zrobić? To proste.


Jeśli nie jesteś zameldowany na terenie naszej gminy, złóż wniosek o zameldowanie. Możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy lub elektronicznie – za pomocą platformy ePUAP. Potrzebujesz tylko tytułu własności nieruchomości/lokalu oraz dowód osobisty. To nic nie kosztuje.Jeżeli z ważnego powodu nie możesz zameldować się na terenie Gminy Kleszczewo, pamiętaj, że wystarczy podczas wypełniania PIT-u podać adres zamieszkania na terenie naszej gminy oraz właściwy Urząd Skarbowy. Dla naszej gminy jest to Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu przy ulicy Dolna Wilda 80.Jeżeli zmieniłeś miejsce zamieszkania, możesz wypełnić formularz ZAP-3 i złożyć go we właściwym Urzędzie Skarbowym, zgodnym z obecnym miejscem zamieszkania. Ważne: pamiętaj aby o zmianie swojego Urzędu Skarbowego poinformować swojego pracodawcę lub księgową.

Zobacz dlaczego warto TU płacić podatki

Wybrane inwestycje zrealizowane w 2018 r.


BUDUJESZ I NAPRAWIASZ DROGI

 • Oddaliśmy do użytku drogi w Tulcach (ul. Sosnową, Tulipanową, Makową, Narcyzową, Irysową i Świerkową)
 • Ukończyliśmy drogę w Markowicach
 • Dokończyliśmy budowę ulic Chabrowej, Wrzosowej i Bukowej
 • Ułożyliśmy nowy chodnik w Poklatkach


DBASZ O BEZPIECZEŃSTWO

 • Zbudowaliśmy 278 latarni w miejscowościach Gowarzewo, Tulce, Krzyżowniki, Poklatki, Nagradowice i Tanibórz
 • Kupiliśmy wóz bojowy dla OSP w Gowarzewie
 • Uzyskaliśmy decyzję o utworzeniu posterunku policji
WSPIERASZ SPORT, OŚWIATĘ I ŚRODOWISKO

 • Wybudowaliśmy nowe boisko w Gowarzewie
 • Zainwestowaliśmy w nowy kompleks lekkoatletyczny z boiskiem o sztucznej nawierzchni i bieżnią w Tulcach
 • Wymieniliśmy oświetlenie w hali sportowej w Tulcach
 • Posadziliśmy 300 drzew na ulicy Piaskowej
 • Postawiliśmy zestawy siłowni zewnętrznych w 10 miejscowościach
 • Wyremontowaliśmy szatnię w hali sportowej w Kleszczewie
USPRAWNIASZ GOSPODARKĘ WODNĄ

 • Wybudowaliśmy 1600 m sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Swarzędzkiej w Gowarzewie (w tym 51 przyłączy i 2 przepompownie)
 • Wybudowaliśmy 495 m sieci kanalizacyjnej na ul. Magazynowej w Krzyżownikach
 • Oddaliśmy do użytku 390 m wodociągu biegnącego z Krzyżownik do Komornik
 • Przebudowaliśmy sieć wodociągową w Gowarzewie przy ul. Tuleckiej, Czereśniowej i częściowo w ul. Swarzędzkiej
 • Gruntownie zmodernizowaliśmy Stacje Uzdatniania Wody w Kleszczewie i Gowarzewie
INWESTUJESZ W OŚWIATĘ

 • Wybudowaliśmy nowoczesny segment Zespołu Szkół w Tulcach
 • Przeprowadziliśmy termomodernizację Zespołu Szkół w Kleszczewie, Szkoły Podstawowej w Ziminie i Świetlicy Wiejskiej w Poklatkach


Procedura zameldowania

Istnieją dwie formy zameldowania. Zameldowanie na pobyt stały oraz na pobyt czasowy. Zameldowanie na pobyt czasowy nie wymaga zmiany - rezygnacji z aktualnego miejsca pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć jedno zameldowanie stale i jedno zameldowanie czasowe.

Można w jednym okienku dokonać wymeldowania ze „starego adresu” i zameldować się pod nowym adresem.

Dokumenty niezbędne do zameldowania:

 • dowód osobisty, paszport
 • akt urodzenia (nieletnie dzieci),
 • dokument stwierdzający prawo do lokalu: np. akt notarialny lub zawiadomienie z księgi wieczystej,
 • podpis właściciela lub innej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości na druku meldunkowym
 • wypełniony druk zgłoszenia pobytu czasowego lub zgłoszenie pobytu stałego.
Zameldowanie następuje pod określonym adresem, a zatem nieruchomość musi posiadać nadany numer porządkowy posesji.

Zmiana miejsca pobytu stałego nie powoduje obowiązku zmiany dowodu osobistego.

Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska nr 4, zaprasza do Referatu Spraw Obywatelskich, pokój nr 2 w godzinach urzędowania tj. poniedziałki od 8-16, od wtorku do piątku od 7-15 w celu dokonania obowiązku meldunkowego. Pracownicy referatu pomogą Pani/Panu w procedurach administracyjnych związanych z zameldowaniem i otrzymaniem dowodu osobistego.

Dlaczego warto zameldować się w gminie Kleszczewo?

Urząd znajduje się blisko. Szybciej i łatwiej załatwi Pani/Pan swoje sprawy. Będzie miała/miał Pani/Pan większy wpływ na swoje otoczenie poprzez możliwość czynnego udziału w wyborach do władz lokalnych. Ponadto gmina będzie miała możliwość uwzględnienia Pani/Pana w swoich planach dotyczących rozwoju. Meldując się przyczynia się Pani/Pan do rozwoju gminy, w której mieszka, gdyż około 40 % podatku PIT, który Pani/Pan płaci, wraca do budżetu gminy. To między innymi z tych pieniędzy możliwa jest budowa infrastruktury /chodników, dróg, kanalizacji itp.,/ utrzymanie szkół czy przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowo-kulturalnej.

Zmiana miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym.

Składając wypełniony druk zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 /dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej/ lub CEIDG-1 /dla osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą/ z adresem zamieszkania na terenie gminy Kleszczewo zasili Pani/Pan budżet gminy Kleszczewo. Złożenie tego dokumentu nie podlega żadnym opłatom.

Dlaczego jest to tak ważne. Około 40 % podatku PIT, który Pani/Pan płaci, wraca do budżetu gminy miejsca złożenia druku ZAP-3 i CEIDG-1. To między innymi z tych pieniędzy możliwa jest budowa infrastruktury /chodników, dróg, kanalizacji itp.,/ utrzymanie szkół czy przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowo-kulturalnej.

Miejsce składania druków:

 • Punkt obsługi podatników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, ul. Poznańska 25 62-020 Swarzędz, budynek Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz
 • Pierwszy Urząd Skarbowy ul. Dolna Wilda 80 B, 61-501 Poznań

Ważne: do składania w urzędzie skarbowym wypełnionego druku ZAP-3 lub CEIDG-1 nie jest konieczna zmiana adresu zameldowania na pobyt stały. W zgłoszeniu istotny jest fakt zamieszkania pod określonym adresem.

Masz więcej pytań? Zadzwoń!

Urząd Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
Referat Spraw Obywatelskich pok. Nr 2
ul. Poznańska 4 ,63-005 Kleszczewo
tel. 61-8176-033 wew. 132
e-mail: urzad@kleszczewo.pl, oc@kleszczewo.pl