Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Środa, 16 czerwca 2021, Imieniny: Aliny, Anety, Benona PL EN
Do 25 czerwca 2021 r. wejście do Urzędu Gminy możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO LOKALNEGO ANIMATORA SPORTU

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Tulcach.

 

 1. Warunki pracy:

1. Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na czas od lipca do 30.11.2020r.

2. Miejsce pracy – Kompleks boisk Orlik w Tulcach
3. Praca w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu.
4. Animator będzie zobowiązany do zrealizowania:

 • 120 godzin zajęć sportowych w każdym miesiącu na obiekcie ORLIK w Tulcach udokumentowanych dziennikiem zajęć- w przypadku zatrudnienia 1 Animatora na obiekcie.
 • 60 godzin zajęć sportowych w każdym miesiącu na obiekcie ORLIK w Tulcach udokumentowanych dziennikiem zajęć- w przypadku zatrudnienia 2 Animatorów na obiekcie.

5. Wynagrodzenie  będzie zależne od ilości zatrudnionych animatorów – dopuszczamy możliwość zatrudnienia jednej lub dwóch osób.

 • Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia 1 Animatora na obiekcie: 1200,00 zł. brutto (umowa zlecenie z GOKiS) + 1200,00 zł. brutto (umowa z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym).
 • Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia 2 Animatorów na obiekcie: 600,00 zł. brutto (umowa zlecenie z GOKiS) + 600,00 zł. brutto (umowa z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym).

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności Animatora Sportu.
 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127 poz.857, ze zmianami) potwierdzone dokumentami tj. m.in. instruktor sportu (ewentualnie instruktor rekreacji ruchowej), trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.
 5. Mile widziane prawo jazdy kat B.

III. Zakres wykonywania czynności Animatora Sportu:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na kompleksie sportowym „ORLIK”  zgodnie z miesięcznym oraz rocznym harmonogramem pracy.
 2. Prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu.
 3. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia i o zachowanie porządku na obiekcie.
 4. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik, a także Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Lokalny Animator Sportu”.
 5. Współpraca z dyrektorem GOKiS w organizacji zajęć sportowych.
 6. współpraca ze szkołami, z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych do realizacji obecnego procesu rekrutacji  przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” ;  wraz załącznikiem nr 1
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.
 3. Referencje – w przypadku posiadania.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (zał. 2).
 5. Oświadczenie dla celów RODO (zał. 3)

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres GOKiS w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo lub składać w zaklejonej kopercie w  księgowości GOKiS przy ul. Poznańskiej 6 w Kleszczewie, w w terminie do 10.07.2020 roku do godz. 16:00 z adnotacją: Nabór na Animatora kompleksu sportowego „ORLIK 2012” w Tulcach.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 4. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów.
 5. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy.

 

VI. Informacje dodatkowe:
Szczegółowy zakres obowiązków animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

 

 Do pobrania:

uprawnienia

oświadczenia zdrowotne i prawne

klauzula RODO

gazeta
pit
ESA Aglomeracja Poznań GOAP Schronisko Skałowo ZTM Poznań lgd trakt piastow Fundusz dróg samorządowych RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
Fundusze UE
Obywatel
UMWW Poznań
UW Poznań
Powiat Poznań