Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 25 czerwca 2024, Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma PL EN

REWITALIZACJA STAWU W KOMORNIKACH

REWITALIZACJA STAWU W KOMORNIKACH

 

Celem rewitalizacji stawu w Komornikach była  poprawa stanu środowiska, jak również podniesienie walorów estetycznych centrum miejscowości Komorniki oraz stworzenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców.  Zadanie było realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj".  W ramach prac  renowacyjnych odmulono zbiornik, umocniono skarpy, wykonano przepust pod drogą oraz mnich do regulacji poziomu wody.  Spektakularnym nowym akcentem w krajobrazie Komornik jest kładka wybudowana nad powierzchnią lustra wody.   Przed przystapieniem do robót, ze względu na bezpieczeństwo  osób korzystajacych z  obiektu i jego otoczenia konieczne było usunięcie przerośniętych topoli.  Ze względu na konieczność dokonania zmiany w planie zagospodarowania  fragmentu terenu otaczającego staw, zadanie zostało podzielone na dwie części - druga część, tj. zagospodarowanie otoczenia stawu zostanie wykonana w pierwszym półroczu 2023r.  Po stronie południowej powstanie między innymi plac zabaw, wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów, teren zyska oświetlenie. W stawie zostanie zamontowny system napowietrzania.

 

OPIS PROJEKTU UNIJNEGO

Powyższe  przedsięwzięcie jest jednym z czterech komponentów projektu pt."Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewopoprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice".  Na realizację projektu pozyskalismy dosfinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach WRPO 2014-2020. 
Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. 

Projekt  składa się z 4  zadań:


Projektowany montaż finansowy:

Całkowita wartość : 5 371 628,31 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 5 371 628,31 zł
Kwota dofinansowania: 4 565 884,06 zł

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.06.2022

1. Modernizacja świetlicy w Komornikach  -  zadanie zakończone - wykonano gruntowną przebudowę obiektu, przystosowanie do obecnych potrzeb i wymogów formalnych.  Przeprowadzono pełną termomodernizację obiektu oraz zagospodarowanie otoczenia.

Kwota zadania wg : 1 496 952,46 zł
Dofinansowanie: 1 272 409,59 zł2. Budowa świetlicy w Nagradowicach


Projektowany budynek  parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. Na parterze usytuowano  salę wielofunkcyjną z zapleczem , pracownię, szatnię, toalety i biuro.  Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kwota zadania: 1 050 753,98 zł
Dofinansowanie: 893 140,88 zł

3. Rewitalizacja parku dworskiego w Komornikach

Park dworski z II poł. XIX w. położony w miejscowości Komorniki - realizacja zadania dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych i prac w zakresie gospodarki drzewostanem wraz z niezbędnymi wycinkami i zabiegami pielęgnacyjnymi, wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz trawników, budowy dróg i nawierzchni parkowych, rekultywacji stawów (oczyszczenia dna), wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej i budowy linii oświetleniowej wzdłuż drogi wjazdowej, montażu elementów małej architektury: ławki, kosze na odpady, latarnie, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia, altana parkowa z ławostołem.

Kwota zadania: 1 802 882,06 zł
Dofinansowanie: 1 532 449,75 zł

4.  Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem  terenu w Komornikach

 Istniejący staw o powierzchni około 1400 m² poddany zostanie przebudowie i zabiegom, które wpłyną na poprawę jakości wody, a jednocześnie uatrakcyjnią jego walory estetyczne. Zostanie również zagospodarowany teren w sasiedztwie stawu. Planuje się następujące elementy zagospodarowania:-
odmulenie i pogłębienie stawu
- przebudowę przepustu rurowego,
- kładkę drewnianą przez staw,
- alejkę z płyt kamiennych,
- ścieżkę wzdłuż drogi nad stawem,
- altankę drewnianą na planie sześcio- lub ośmioboku,
- huśtawkę drewnianą dwuosobową,
- dwa kąciki wypoczynkowe z ławkami,
- element zabawy dla dzieci,
- nasadzenia roślinne oraz założenie trawników,
- oświetlenie terenu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej.

Kwota zadania: 697 352,69 zł
Dofinansowanie: 592 749,79 zł

 

Informacja aktualna na dzień 21.05.2022r.

Pozostałe inwestycje w 2022 roku

Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań