Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 10 czerwca 2023, Imieniny: Bogumiła, Diany, Małgorzaty PL EN

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej - OPS

Kierownik:  Mirosława Radzimska

ul. Sportowa 2
63-005 Kleszczewo
tel.: (61) 817-61-30
tel. kom.:  795758028

e-mail: ops@kleszczewo.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00-15:00

 

Pomoc społeczna działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

Kto może skorzystać z pomocy społecznej

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  tj.:

  • trudna sytuacja życiowa,
  • trudna sytuacja finansowa.

Zgodnie z art. 7. ustawy o pomocy społecznej na pomoc liczyć mogą przede wszystkim osoby dotknięte:

• ubóstwem
• sieroctwem
• bezdomnością
• bezrobociem
• niepełnosprawnością
• długotrwałą lub ciężką chorobą
• przemocą w rodzinie (w tym potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi)
• potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
• bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
• brakiem umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
• trudnościami w integracji (cudzoziemców uzyskujących w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)
• trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
• alkoholizmem lub narkomanią
• zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową
• klęską żywiołową lub ekologiczną.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny, która stara się o pomoc nie może być wyższy od kwoty, która jest określona w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1).

Obecnie kwoty wynoszą następująco:

  • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 600 zł na osobę w rodzinie,

W przypadku ubiegania się o pomoc przez członka rodziny, dochód rodziny nie może przekroczyć sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomoc udzielana jest drogą wywiadu środowiskowego, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub w terminie uzgodnionym z osobą lub rodziną, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad należy przeprowadzić niezwłocznie w terminie 2 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o konieczności przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad analizując sytuację danej osoby oraz jej rodziny. Wszelkie wnioski i informacje pracownik socjalny umieszcza na odpowiednim kwestionariuszu.

 

Pliki do pobrania

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań