Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 14 lipca 2024, Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego PL EN

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej - OPS

Kierownik:  Mirosława Radzimska

ul. Sportowa 2
63-005 Kleszczewo
tel.: (61) 817-61-30
tel. kom.:  795758028

e-mail: ops@kleszczewo.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00-15:00

 

Pomoc społeczna działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

Kto może skorzystać z pomocy społecznej

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  tj.:

  • trudna sytuacja życiowa,
  • trudna sytuacja finansowa.

Zgodnie z art. 7. ustawy o pomocy społecznej na pomoc liczyć mogą przede wszystkim osoby dotknięte:

• ubóstwem
• sieroctwem
• bezdomnością
• bezrobociem
• niepełnosprawnością
• długotrwałą lub ciężką chorobą
• przemocą w rodzinie (w tym potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi)
• potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
• bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
• brakiem umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
• trudnościami w integracji (cudzoziemców uzyskujących w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)
• trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
• alkoholizmem lub narkomanią
• zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową
• klęską żywiołową lub ekologiczną.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny, która stara się o pomoc nie może być wyższy od kwoty, która jest określona w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1).

Obecnie kwoty wynoszą następująco:

  • 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 600 zł na osobę w rodzinie,

W przypadku ubiegania się o pomoc przez członka rodziny, dochód rodziny nie może przekroczyć sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomoc udzielana jest drogą wywiadu środowiskowego, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub w terminie uzgodnionym z osobą lub rodziną, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad należy przeprowadzić niezwłocznie w terminie 2 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o konieczności przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad analizując sytuację danej osoby oraz jej rodziny. Wszelkie wnioski i informacje pracownik socjalny umieszcza na odpowiednim kwestionariuszu.

 

Pliki do pobrania

Data dodania: 2018-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-09
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań