Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 10 czerwca 2023, Imieniny: Bogumiła, Diany, Małgorzaty PL EN

Przeznaczenie, zadania

Przeznaczenie, zadania

 

Na szczeblu Gminy Kleszczewo organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Wójt, który wykonuje następujące zadania określone w art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.  o zarządzaniu kryzysowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 209 ) :

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 1. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 1. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
 2.  zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 3. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 4. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

W/w  zadania   Wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Gminy – Inspektora ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej.

Organem pomocniczym Wójta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 52/2016  z dnia 15 grudnia 2016r. w następującym składzie :

 1. Zastępca Wójta Gminy Kleszczewo,
 2. Inspektor ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej Urzędu Gminy Kleszczewo ,
 3. Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kleszczewie,
 4. Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Gminy Kleszczewo,
 5. Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Kleszczewo,
 6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie,
 7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie,
 8. Prezes Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Kleszczewie
 9. Przedstawiciel  Komisariatu Policji w Swarzędzu.

 

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego    należy:

 1. ocena występujących potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny oraz ich prognozowanie,
 2. przygotowanie propozycji działań Wójta w sytuacji wystąpienia zakłócenia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 3. ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia,
 4. przygotowanie propozycji Wójta w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 5. ocena stanu ochrony przed skutkami podtopień oraz przygotowanie propozycji działań,
 6. opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego Gminy Kleszczewo,
 7. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

 

Gminne Centrum  Zarządzania Kryzysowego podejmuje działania w przypadku wystąpienia na obszarze gminy Kleszczewo lub gmin sąsiednich sytuacji kryzysowej.

Przez  sytuację kryzysową  należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

 

Siedziba Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mieści się  w budynku Urzędu Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4. 

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań