Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 20 kwietnia 2024, Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha PL EN

Przeznaczenie, zadania

Przeznaczenie, zadania

 

Na szczeblu Gminy Kleszczewo organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Wójt, który wykonuje następujące zadania określone w art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.  o zarządzaniu kryzysowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 209 ) :

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 1. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 1. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
 2.  zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 3. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 4. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

W/w  zadania   Wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Gminy – Inspektora ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej.

Organem pomocniczym Wójta  w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 52/2016  z dnia 15 grudnia 2016r. w następującym składzie :

 1. Zastępca Wójta Gminy Kleszczewo,
 2. Inspektor ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej Urzędu Gminy Kleszczewo ,
 3. Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kleszczewie,
 4. Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Gminy Kleszczewo,
 5. Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Kleszczewo,
 6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie,
 7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie,
 8. Prezes Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Kleszczewie
 9. Przedstawiciel  Komisariatu Policji w Swarzędzu.

 

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego    należy:

 1. ocena występujących potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny oraz ich prognozowanie,
 2. przygotowanie propozycji działań Wójta w sytuacji wystąpienia zakłócenia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 3. ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia,
 4. przygotowanie propozycji Wójta w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 5. ocena stanu ochrony przed skutkami podtopień oraz przygotowanie propozycji działań,
 6. opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego Gminy Kleszczewo,
 7. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

 

Gminne Centrum  Zarządzania Kryzysowego podejmuje działania w przypadku wystąpienia na obszarze gminy Kleszczewo lub gmin sąsiednich sytuacji kryzysowej.

Przez  sytuację kryzysową  należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

 

Siedziba Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mieści się  w budynku Urzędu Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4. 

Data dodania: 2018-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-03
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań