Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 19 maja 2024, Imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra PL EN

Ochrona środowiska

Zadania wykonywane przez Urząd Gminy:

 1. Udostępnianie informacji o środowisku i aktualizacja danych zawartych w BIP (BIP"Ochrona środowiska", BIP "Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku"
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jak załatwić sprawę),
 3. Opracowanie oraz realizacja gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz publikacja sprawozdań z ich realizacji (BIP "Plany i programy"),
 4. Promowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych,
 5. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością wójta,
 6. Koordynowanie  spraw związanych z  gospodarką odpadami komunalnymi,
 7. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania  i transportu odpadów oraz  wywozu  i transportu nieczystości płynnych (jak załatwić sprawę),
 8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku,
 9. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i utylizacji azbestu,
 10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych  przed degradacją spowodowaną nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska,
 11. Prowadzenie spraw z zakresu zakładania i utrzymania terenów zieleni i zadrzewień,
 12. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, wymierzanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia (jak załatwić sprawę),
 13. Organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
 14. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne (jak załatwić sprawę),
 15. Prowadzenie spraw  z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej – w tym współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w sprawach dot. w szczególności ochrony i hodowli zwierzyny łownej oraz opiniowania planów łowieckich,
 16. Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód powstałych w wyniku klęsk
  w uprawach rolnych,
 17. Przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
 18. Współpraca z organami inspekcji weterynaryjnej w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 19. Współpraca z inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi,
 20. Współdziałanie ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu w rolnictwie,
 21. Przygotowanie oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami,
 22. Organizowanie zbiórki odpadów
 23. Współdziałanie w realizacji zadań z zakresu melioracji,
 24.  Prowadzenie spraw z  zakresu zadań gminy z zakresu prawa wodnego.
Data dodania: 2018-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-03
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań