Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 28 listopada 2023, Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy PL EN

Ochrona środowiska

Zadania wykonywane przez Urząd Gminy:

 1. Udostępnianie informacji o środowisku i aktualizacja danych zawartych w BIP (BIP"Ochrona środowiska", BIP "Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku"
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jak załatwić sprawę),
 3. Opracowanie oraz realizacja gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz publikacja sprawozdań z ich realizacji (BIP "Plany i programy"),
 4. Promowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych,
 5. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością wójta,
 6. Koordynowanie  spraw związanych z  gospodarką odpadami komunalnymi,
 7. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania  i transportu odpadów oraz  wywozu  i transportu nieczystości płynnych (jak załatwić sprawę),
 8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku,
 9. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i utylizacji azbestu,
 10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych  przed degradacją spowodowaną nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska,
 11. Prowadzenie spraw z zakresu zakładania i utrzymania terenów zieleni i zadrzewień,
 12. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, wymierzanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia (jak załatwić sprawę),
 13. Organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
 14. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne (jak załatwić sprawę),
 15. Prowadzenie spraw  z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej – w tym współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w sprawach dot. w szczególności ochrony i hodowli zwierzyny łownej oraz opiniowania planów łowieckich,
 16. Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód powstałych w wyniku klęsk
  w uprawach rolnych,
 17. Przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
 18. Współpraca z organami inspekcji weterynaryjnej w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 19. Współpraca z inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi,
 20. Współdziałanie ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu w rolnictwie,
 21. Przygotowanie oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami,
 22. Organizowanie zbiórki odpadów
 23. Współdziałanie w realizacji zadań z zakresu melioracji,
 24.  Prowadzenie spraw z  zakresu zadań gminy z zakresu prawa wodnego.
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań