Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Poniedziałek, 22 kwietnia 2024, Imieniny: Ĺ?ukasza, Kai, Nastazji PL EN

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMORNIKACH

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W KOMORNIKACH

 

 

Z jednej strony konieczność remontu wymuszona stanem budynku, z drugiej konieczność dostosowania do aktualnych wymagań wynikających z przepisów budowlanych, ale także intencja poprawienia walorów użytkowych sprawiły, że prace modernizacyjne objęły nieomal wszystkie elementy tego obiektu.  Budynek nie spełniał  obecnych wymogów związanych z termoizolacyjnością - problem został rozwiązany gruntownie,  począwszy od wykonania na nowo posadzek z ułożeniem izolacji termicznej od gruntu, dociepleniem ścian, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, po wymianę  i docieplenie dachu, który był wykonany z płyt azbestowych.  Budynek został także wyposażony w nowy system ogrzewania.  Zmniejszeniu uległa sala główna, a to za sprawą dostosowania do wymogów sanitarnych , jak również potrzeb dnia codziennego - najczęściej używanym pomieszczeniem w tego typu obiektach niekoniecznie jest sala widowiskowa.  Na zmianach znacznie zyska część służąca jako strażnica OSP.  Strażacy zyskają niezależną powierzchnię - wzbogaconą o pomieszczenia sanitarne,socjalne i biuro niezbędne dla funkcji strażnicy.  

Do wykonania w 2022 roku pozostaje wyposażenie pomieszczeń. 

 

Koszt zadania po przetargu : 1.047.000zł zł

Dotacja z Unii Europejskiej  85%  kosztu zadania. 

 

Powyższe  przedsięwzięcie jest jednym z czterech komponentów projektu pt."Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewopoprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice".  Na realizację projektu pozyskalismy dosfinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach WRPO 2014-2020. 
Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. 

Projekt  składa się z 4  zadań:


Projektowany montaż finansowy:

Całkowita wartość : 5 371 628,31 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 5 371 628,31 zł
Kwota dofinansowania: 4 565 884,06 zł

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.06.2022

1. Modernizacja świetlicy w Komornikach (zgodnie z opisem powyżej)

Kwota zadania: 1 496 952,46 zł
Dofinansowanie: 1 272 409,59 zł

2. Budowa świetlicy w Nagradowicach


Projektowany budynek  parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. Na parterze usytuowano  salę wielofunkcyjną z zapleczem , pracownię, szatnię, toalety i biuro.  Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kwota zadania: 1 050 753,98 zł
Dofinansowanie: 893 140,88 zł

3. Rewitalizacja parku dworskiego w Komornikach

Park dworski z II poł. XIX w. położony w miejscowości Komorniki - realizacja zadania dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych i prac w zakresie gospodarki drzewostanem wraz z niezbędnymi wycinkami i zabiegami pielęgnacyjnymi, wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz trawników, budowy dróg i nawierzchni parkowych, rekultywacji stawów (oczyszczenia dna), wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej i budowy linii oświetleniowej wzdłuż drogi wjazdowej, montażu elementów małej architektury: ławki, kosze na odpady, latarnie, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia, altana parkowa z ławostołem.

Kwota zadania: 1 802 882,06 zł
Dofinansowanie: 1 532 449,75 zł

4.  Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem  terenu w Komornikach

 Istniejący staw o powierzchni około 1400 m² poddany zostanie przebudowie i zabiegom, które wpłyną na poprawę jakości wody, a jednocześnie uatrakcyjnią jego walory estetyczne. Zostanie również zagospodarowany teren w sasiedztwie stawu. Planuje się następujące elementy zagospodarowania:
- odmulenie i pogłębienie stawu
- przebudowę przepustu rurowego,
- kładkę drewnianą przez staw,
- alejkę z płyt kamiennych,
- ścieżkę wzdłuż drogi nad stawem,
- altankę drewnianą na planie sześcio- lub ośmioboku,
- huśtawkę drewnianą dwuosobową,
- dwa kąciki wypoczynkowe z ławkami,
- element zabawy dla dzieci,
- nasadzenia roślinne oraz założenie trawników,
- oświetlenie terenu wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej.

Kwota zadania: 697 352,69 zł
Dofinansowanie: 592 749,79 zł

 

Pozostałe inwestycje w 2021 roku

Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań