Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 27 lutego 2024, Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda PL EN

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NAGRADOWICACH

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NAGRADOWICACH

 

W wyniku inwestycji   powstała nowa oczyszczalnia ścieków o wydajności 4999 RLM (RLM = Równoważna Liczba Mieszkańców, to wskaźnk służący szacowaniu wielkości oczyszczalni ścieków  -  w naszych warunkach liczba RLM w przybliżeniu odpowiada liczbie  mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię).   Efektem bezpośrednim rozbudowy jest wzrost  liczby RLM o 2473.   Tak więc możliwości  dotychczas działającej oczyszczlni ścieków zostały podwojone.  W ramach robót dodatkowych wykonano  część budowlaną drugiego reaktora, który umożliwi  podwojenie ilości oczyszczanych scieków  (czterokrotny wzrost wydajności w stosunku do tej  przed rozbudową),    co w miarę rozbudowy sieci kanalizacyjnej pozwoli w pełni  zaspokoić potrzeby całego obszaru gminy. 

W projekcie oczyszczalni zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne mające na celu uzyskanie maksymalnego efektu oczyszczania ścieków i ograniczenie do minimum oddziaływania  oczyszczalni na otoczenie. Wykorzystano  także możliwości ograniczenia zużycia energii  zarówno stosując energooszczędne urządzenia i rozwiązania techniczne, jak i  porzez  zastosowanie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w postaci  latarń hybrydowych służących do oświetlenia terenu oczyszczlni.  Latarnie zasilane są energią słońca i wiatru.  Oprócz  ograniczenia zużycia energii i jej uzyskiwania z odnawialnych źródeł  skorzystano także z możliwosci odzysku energii  cieplnej w ramach procesów  technologicznych. 


Koszt zadania: 12 088 520,18 zł
Dofinansowanie z UE: 4 578 190,55 zł 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oczyszczalnia powstała w ramach projektu pt.  "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach  wraz z rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej". Rolę inwestora pełniła gminna spółka komunalna Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

Projekt dofinansowany w ramach WRPO 2014-2020
Oś priorytetowa 4: Środowisko
Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa

Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa
- Całkowita wartość projektu: 14 108 747,96
- Kwota kosztów kwalifikowalnych: 7 249 777,57
- Kwota dofinansowania: 4 621 733,20
- Termin realizacji: 02.04.2019 – 30.06.2021

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bylinie i Kleszczewie oraz rozbudowa sieci wodociagowej  zostala zakończona w 2020 roku  (jest zaprezentowana na odrębnym slajdzie utworzonym w roku 2020).

Pozostałe inwestycje w 2021 roku

Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań