Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 02 marca 2024, Imieniny: Halszki, Heleny, Karola PL EN

REWALORYZACJA PARKU W KOMORNIKACH

REWALORYZACJA PARKU W KOMORNIKACH

 

 Rewitalizacja parku dworskiego w Komornikach, to zadanie w fazie realizacji od 2022r., kiedy to rozstrzygniety został przetarg dla tego zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

Park dworski z II poł. XIX w. położony w miejscowości Komorniki - realizacja zadania dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych i prac w zakresie gospodarki drzewostanem wraz z niezbędnymi wycinkami i zabiegami pielęgnacyjnymi, wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz trawników, budowy dróg i nawierzchni parkowych, rekultywacji stawów (oczyszczenia dna), wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej i budowy linii oświetleniowej wzdłuż drogi wjazdowej, montażu elementów małej architektury: ławki, kosze na odpady, latarnie, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia, altana parkowa z ławostołem.

Kwota zadania: po przetargu 3.325.811,76zł
Dofinansowanie z UE: 1 532 449,75 zł

OPIS PROJEKTU UNIJNEGO

Powyższe  przedsięwzięcie jest jednym z czterech komponentów projektu pt."Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewopoprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice".  Na realizację projektu pozyskalismy dosfinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w ramach WRPO 2014-2020. 
Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. 

Projekt  składa się z 4  zadań:


Projektowany montaż finansowy 4 komponentów projektu /dane na etapie składania wniosku o dotację/:

Całkowita wartość : 5 371 628,31 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 5 371 628,31 zł
Kwota dofinansowania: 4 565 884,06 zł

 

Informacja aktualna na dzień18.02.2023r.

Pozostałe inwestycje w 2023 roku

Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań