Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Sobota, 02 marca 2024, Imieniny: Halszki, Heleny, Karola PL EN

ŚCIEŻKA ROWEROWA POZNAŃ-TULCE-GOWARZEWO /partnerstwo Gminy w inwestycji Powiatu Poznańskiego/

ŚCIEŻKA ROWEROWA  POZNAŃ-TULCE-GOWARZEWO /partnerstwo Gminy w inwestycji Powiatu Poznańskiego/

 /zdjęcie ilustracyjne/

 

Powiat Poznański, w parnerstwie  z Gminą Kleszczewo  realizuje w formle zaprojektuj i wybuduj  I Etap  inwestycji pn.   "Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański wraz z budową systemu oświetlenia drogowego ( ETAP I od km 0+000 do km 3+510)  w formule zaprojektuj i wybuduj".   Prace budowlane rozpoczęte zostały w 2022 roku. Głównym efektem inwestycji będzie powstanie ścieżki rowerowej na długości 3510m.  W ramach zadania przewidziano także przebudowę oraz budowę odcinków chodników, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej,  zjazdów, przejść  dla pieszych i rowerzystów z wykonaniem wysp dzielących, powstanie kładki nad Koplą oraz wykonanie parkingów dla rowerów.    

Gmina Kleszczewo sfinansowała przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania środków z WRPO,  zajęliśmy się również kwestiami organizacyjnymi w zakresie list poparcia dla tego przedsięzięcia, które były jednym z kryteriów oceny wniosków. Przypomnijmy, w ramach szerokiej akcji społecznej zebraliśmy podpisy poparcia od 5101 osób oraz od 90 firm  (poparcie od firm  należy pomnożyć razy 3).  W przyszłości w ramach partnerstwa po stronie Gminy Kleszczewo będzie leżała również promocja inwestycji, w tym zachęcanie do korzytania z roweru jako środka transportu zastępującego np. samochód.  Udział gminy w projekcie polega także na partycypacji w kosztach przygotowania części dokumentacji oświetleniowej oraz w części kosztów budowy  oświetlenia ulicznego - utrzymanie oświetlenia na całej długości inwestycji będzie  należało do Gminy.   Fragment przebiegu ścieżki  wzdłuż Sanktuarium w Tulcach jest projektowany wraz z rondem na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Średzką i Pocztową - koszt tego opracowania również pokrywa Gmina.  


Projekt dofinansowany w ramach WRPO 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Energia
Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Niestety ze względu na wysokie ceny ofert przetargowych Powiat Poznański  ograniczył zakres inwestycji do Etapu I  Poznań-Tulce, co oznaczało rezygnację z  dotacji do Etapu II przebiegającego przez Gowarzewo aż do ronda na skrzyżowaniu z ul. Swarzędzką.   Obecnie w opracowaniu jest dokumentacja techniczna przewidująca kontynuację budowy ścieżki rowerowej  od Tulec  do Gowarzewa -  od ul. Brylantowej w Tulcach (w pobliżu skrzyżowania do Szewc),  do ul. Jesionowej w Gowarzewie (skrzyżowanie z drogą do Komornik). 

Koszt I etapu inwestycji: 12.002.757,62 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 3.709.688,74 zł

Kwota dofinansowania  z UE - 3.153.235,42 zł

/Informacja aktualna na dzień  09.09.2023r./

 

 

Pozostałe inwestycje w 2023 roku

Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań