Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 14 lipca 2024, Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego PL EN

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2013r., Nr 7, poz. 30)

Załączniki:

  • Metryka/rodowód psa - kopia
  • Aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie - kopia

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja, pokój nr 6, tel. 61 8176 033 wew. 124


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa może przeprowadzić oględziny w terenie, z których sporządza protokół i po analizie zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji. Odbiór decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną  – 82,00 zł

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1827) – załącznik cz. III pkt 44.2.

Udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17,00 zł

Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przelewem na rachunek bankowy: 

Gmina Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Bank Spółdzielczy w Kórniku

25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, jest wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia.

Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

  1)  amerykański pit bull terrier;

  2)  pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

  3)  buldog amerykański;

  4)  dog argentyński;

  5)  pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

  6)  tosa inu;

  7)  rottweiler;

  8)  akbash dog;

  9)  anatolian karabash;

10)  moskiewski stróżujący;

11)  owczarek kaukaski.


 PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2013r., Nr 7, poz. 30)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77, poz. 687)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Pliki do pobrania

Data dodania: 2018-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań