Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Wtorek, 25 czerwca 2024, Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma PL EN

Zgłoszenie wycinki drzew


ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEWA PRZEZ OSOBY FIZYCZNA NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ


INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku zamiaru usunięcia drzewa/drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu,
o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie art. 83f ust. 5 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)

Załączniki:

  • Rysunek albo mapka określające usytuowanie drzewa nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Informacja, pokój nr 6, tel. 61 8176 033 wew. 124


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

21 dni od daty złożenia zgłoszenia na przeprowadzanie oględzin

14 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa przeprowadza oględziny w terenie, z których sporządza protokół. Po dokonaniu oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia oględzin. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ może przed upływem w/w terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Odbiór zaświadczenia/decyzji następuje osobiście lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.


OPŁATY

Złożenie zgłoszenia, załączników do zgłoszenia nie podlega opłacie skarbowej - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 1827) – załącznik cz. III ust. 44 kol 4 pkt 6.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo,

Opłatę w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia,

należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Kleszczewo lub przelewem na rachunek bankowy: 
 

Gmina Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Bank Spółdzielczy w Kórniku

25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów (imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości) organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 


 PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.)
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

 

Pliki do pobrania

Data dodania: 2018-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-27
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań