Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 26 marca 2023, Imieniny: Dory, Olgi, Teodora PL EN

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w przypadku staży zakończonych po 31 sierpnia 2018 r. obejmuje:

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • karta oceny pracy dokonana po zakończeniu stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Referat Oświaty, pokój nr 13, tel. 61 8176 033 wew. 117


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W kolejności wpływu wniosków, nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
 


OPŁATY

brak 


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.


DODATKOWE UNFORMACJE

  • W przypadku, jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym terminie.
  • W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b ust.1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.
  • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
  • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
  • Odbiór decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje osobiście.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWA PRAWNA

I. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);

II. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

III. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.);

IV. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574);

V. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

 

 

Pliki do pobrania

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań