Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Niedziela, 26 marca 2023, Imieniny: Dory, Olgi, Teodora PL EN

Zakładanie szkoły publicznej

Zakładanie szkoły publicznej


WYMAGANE DOKUMENTY

Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego wniosku zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438, ze zm.).
Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.
Załączniki:

  • Aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania.
  • Projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej.
  • Projekt statutu szkoły lub placówki.
  • Opinie straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka i najbliższym jego otoczeniu.
  • Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacja o ich kwalifikacjach.
  • Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Referat Oświaty, pokój nr 13, tel. 61 8176 033 wew. 117


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


 30 dni


OPŁATY

brak 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1625) w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły/placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 

 

Pliki do pobrania

gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań