Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024, Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława PL EN

Zakładanie szkoły publicznej

Zakładanie szkoły publicznej


WYMAGANE DOKUMENTY

Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego wniosku zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438, ze zm.).
Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.
Załączniki:

  • Aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania.
  • Projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej.
  • Projekt statutu szkoły lub placówki.
  • Opinie straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka i najbliższym jego otoczeniu.
  • Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacja o ich kwalifikacjach.
  • Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Referat Oświaty, pokój nr 13, tel. 61 8176 033 wew. 117


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


 30 dni


OPŁATY

brak 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1625) w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły/placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 

 

Pliki do pobrania

Data dodania: 2018-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-24
gazeta
pit
GOKIS ESA czyste powietrze Aglomeracja Poznań lgd trakt piastow Schronisko Skałowo Dofinansowanie ze środków Budźetu Państwa ZTM Poznań
Fundusze UE
UW Poznań
Powiat Poznań
Obywatel
UMWW Poznań